تحول‌نگاری به روایت اصفهان‌شناسی

کتاب «تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی شهر اصفهان در دوره پهلوی اول» به نوشته سیدمسعود سیدبنکدار با ویراستاری وحید امامی جمعه یکی از جدیدترین کتاب‌های مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل است. در این پژوهش با توجه به تحولات عمده‌ای که در دوران پهلوی اول در اصفهان صورت پذیرفت و نظر به اینکه تاکنون در این مورد پژوهش عمیق و مستقلی انجام نگرفته، سعی شده تا با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و با تکیه بر اسناد و روزنامه‌های موجود، تحولات سیاسی -اجتماعی شهر اصفهان را در دوره پهلوی اول مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهد.

سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

در این تحقیق ابتدا به بازیابی و بازسازی عناصر تغییر، پرداخته شده و با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و همچنین با اذعان به تعاریف یاد شده در پی دستیابی به اهداف ذیل است:
تبیین و ارزیابی عکس‌العمل مردم اصفهان در مقابل تغییرات اجتماعی و سیاسی اصفهان در دورهٔ پهلوی اول.
تبیین و شناخت چگونگی اجرای تغییرات سیاسی و اجتماعی توسط پهلوی اول.
بررسی میزان موفقیت و تأثیرگذاری تغییرات اجتماعی و سیاسی پهلوی اول در اصفهان.
روش پژوهش در این کتاب به شیوه مطالعهٔ اسنادی، کتابخانه‌ای و تحلیل محتواست. نگارنده شواهدی از اسناد موجود استخراج کرده و سپس این شواهد را با مطالب جراید، کتب تاریخ‌نگاری، خاطرات و آثار پژوهشی تطبیق داده وسپس با تجزیه و تجلیل تمامی این شواهد به نگارش کتاب مذکور پرداخته است.
در مجموع در این پژوهش سعی شده است که بیشتر بر اسناد تکیه شود. این پژوهش در چهار فصل تهیه و تنظیم شده است.
درفصل اول تاریخ تغییر و تحولات شهر اصفهان از دوره صفویه تا اواخر قاجاریه،  به‌خصوص اوضاع اصفهان در دوران نخست‌وزیری رضاخان، با نگاهی گذرا مورد بررسی گرفته است.
فصل دوم با عنوان تحولات سیاسی اصفهان در دوره رضاشاه به بررسی موارد زیر پرداخته است:
تقسیمات سیاسی و اداری اصفهان، زندگی‌نامه و اقدامات حکمرانان و فرمانداران شهر، نمایندگان منتخب اصفهان و چگونگی برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در شهر، اقدامات و فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی در اصفهان و در پایان سقوط رضا شاه و بازتاب آن و وقایع شهریور 1320 در اصفهان.
در فصل سوم تحت عنوان تحولات اداری و عمرانی اصفهان، تأسیس و عملکرد نهادها و مؤسسات اداری و سازمانی اصفهان مانند سازمان پرورش افکار، پیشاهنگی، ثبت اسناد و... بررسی شده است.
فصل چهارم کتاب به مطالعه و تحقیق در زمینه تحولات اجتماعی و فرهنگی اصفهان در دوره رضاشاه اختصاص یافته است. در این فصل موضوعاتی مانند کشف حجاب، متحدالشکل شدن البسه و واکنش مردم شهر به آن، وضعیت آموزش و پرورش اصفهان، روند ایجاد کتاب‌خانه‌ها، وضعیت زندگی اقلیت‌های مذهبی و خارجیان مقیم شهر، عملکرد روحانیون، ایجاد تئاتر و سینما در شهر مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب در تابستان 1400 به همت مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل به چاپ دوم رسید و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.
جهت دریافت کتاب با واحد انتشارات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به شماره 32231086 تماس حاصل کنید.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.