به‌نظر شما طرح جریمه برای ماسک نزدن و خارج شدن از قرنطینه در ایران به کاهش شیوع کرونا کمک می‌کند؟