«دیپلماسی شهری» جدیدترین اثر لورنزو کیلگلرن گرندی

کتاب «دیپلماسی شهری» تألیف لورنزو کیلگلرن گرندی، جدیدترین اثر در حوزه دیپلماسی شهری است که در دوران شیوع ویروس کرونا منتشر شده است. در بهار سال 2020، وقتی نویسنده نسخه دست‌نویس این کتاب را نهایی می‌کرد، همه‌گیری کووید19 به سرعت در سراسر کره زمین گسترش یافت. کووید19 سوالات و تردیدهای جدی را فراروی تکامل دیپلماسی شهری قرار داد. به همین دلیل نویسنده کتاب تصمیم گرفت پیامدهای کویید19 را بر دیپلماسی شهری مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور او کتاب را در قالب 9 فصل تنظیم کرد که فصول 3 تا 9 به تأثیرات و پیامدهای همه‌گیری کووید19 بر دیپلماسی شهری اختصاص داده شده است.

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نویسنده در فصل اول با عنوان دیپلماسی شهری می‌نویسد: یک انتخاب استراتژیک، دیپلماسی شهری را به عنوان یک روش و یک حوزه مطالعاتی معرفی می‌کند. در این فصل پس از توصیف هدف و ساختار کتاب، تعریفی از شهر ارائه می‌شود و اهداف اصلی انگیزه‌بخش در سطح بین المللی به منظور گسترش دیپلماسی شهری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه این فصل، نویسنده ابزارهایی را ارائه می‌دهد که دیپلماسی شهری از طریق آن‌ها انجام می‌شود، یعنی توافق نامه‌های دوجانبه، شبکه‌ها، پروژه‌ها، رویدادها و کمپین‌های حمایتی. در پایان فصل، مؤلفه‌های اصلی استراتژی بین المللی یک شهر با در نظر گرفتن پیش‌شرط‌های آن و چالش‌های اصلی در اجرای آن به بحث گذاشته می‌شود.
نویسنده در فصل دوم با عنوان تحول تاریخی، حقوقی و جغرافیایی دیپلماسی شهری، استدلال می‌کند که با گذشت بیش از یک قرن از اولین ظهور دیپلماسی شهری، دیگر در توانایی شهرها برای اقدام در سطح بین المللی تردیدی وجود ندارد. در این فصل گسترش تدریجی دامنه و تأثیرات دیپلماسی شهری، از جمله بینش در تعامل با سایر بازیگران بین المللی، تغییر مرزهای قانونی و تغییر شکل جغرافیاها، به تصویر کشیده شده است.
هدف نویسنده در فصل سوم با عنوان همکاری غیر متمرکز، ارائه ویژگی‌های اصلی و همکاری غیر متمرکز در جهان کنونی است. این مشارکت با سایر بازیگران همکار در توسعه، به عنوان مثال، دولت‌ها، سازمان‌های بین المللی و NGO ها مورد بررسی قرار گرفته است.
سرانجام، این فصل با تمرکز بر روی عمل توسعه مشترک، شامل مشارکت جوامع مهاجر در همکاری کشورها و شهرهای خودشان به پایان می‌رسد. فصل چهارم با عنوان «دیپلماسی شهری برای صلح» تدوین شده است، نویسنده در این فصل استدلال می‌کند که امروزه، نه تنها شهرها همچنان حامیان صلح جهانی هستند، بلکه ثابت شده است که دخالت مستقیم آن‌ها در مناطق مستعدِ درگیری برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح بسیار سودمند است. بنابراین، در این فصل ویژگی‌ها و چالش‌های این اقدام از دیدگاه شهرداری‌های داخل و خارج مناطق درگیری مورد بحث قرار گرفته است. عنوان فصل پنجم کتاب «دیپلماسی شهری اقتصادی» است. در بخش اول این فصل تناقض آشکار بین رقابت اقتصادی و همکاری اقتصادی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دوم این فصل تأثیر اقتصادی میزبانی رویدادهای بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام، نتیجه‌گیری این فصل بینشی درباره تأثیر احتمالی کووید19 بر مؤلفه اقتصادی دیپلماسی شهری ارائه داده است. فصل ششم کتاب «دیپلماسی شهری هوشمند» نام دارد. در این فصل نشان داده شده است که فرصت‌های زیادی برای سازگاری دیپلماسی شهری و شهر هوشمند وجود دارد.
علاوه بر این، مجموعه‌ای از چالش‌ها ناشی از بعُد بین‌المللی دیپلماسی شهری هوشمند است، یعنی از نظر تأثیر فناوری‌های خارجی بر حقوق ساکنان و بازار کار. به همین دلیل، این فصل با برخی ملاحظات درباره نقش فناوری‌های هوشمند در پشتیبانی از واکنش شهرها به بیماری همه‌گیر کویید19 پایان می‌یابد. در فصل هفتم «دیپلماسی شهری زیست محیطی» مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل چگونگی مواجهه رهبران محلی با تهدیدات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در مورد تکامل احتمالی دیپلماسی شهری در نتیجه بیماری همه گیر  کرونا بحث شده است. فصل هشتم به «دیپلماسی شهری فرهنگی» اختصاص داده شده است.
در این فصل، با در نظر گرفتن فرصت‌ها و چالش‌ها، بینشی از ابزارها و روش‌های دیپلماسی فرهنگی شهری ارائه شده است و تأثیر این بیماری بر چنین مؤ لفه ای از دیپلماسی شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل نهم به مبحث دیپلماسی شهری و مهاجرت اختصاص دارد و نشان می‌دهد که چگونه دیپلماسی شهری ابزاری را برای حمایت از مهاجران ارائه داده است. قسمت پایانی این فصل به تأثیر کووید19 بر مهاجرت و پذیرش اجتماعی و چگونگی همکاری شهرها برای رفع آن پرداخته است.
این کتاب با موفقیت نظریه را با شواهد عملی ترکیب کرده و مرجعی بسیار ارزشمند برای دانشجویان و محققان روابط بین الملل و مطالعات شهری است که به دنبال تجزیه و تحلیل جامع و به روز از اقدامات بین المللی چندوجهی شهرها هستند. با توجه به جدید بودن کتاب و ارتباط محتوای آن با پدیده همه‌گیری ویروس کرونا و همچنین با توجه به چنین خلأ مطالعاتی در پژوهش‌های فارسی، ترجمه کتاب حاضر می‌تواند خلأمطالعاتی حاضر را پُر کند و راهکارهای مطلوب و سودمندی را فراروی مسئولان شهری در این حوزه قرار دهد. امید است که در آینده نزدیک این کتاب از سوی محققان و پژوهشگران حوزه دیپلماسی شهری ترجمه و منتشر شود و در دسترس عموم و به‌ویژه مسئولان شهری قرار گیرد.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.