آنچه در این چهار سال گذشت-3

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان و مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های‌ بین‌المللی استان اصفهان عملکرد مجموعه‌هایشان را روایت کردند

 در ادامه گفت‌وگو با مدیران مناطق، سازمان‌ها و معاونت‌ها در این شماره صفحه مدیریت شهری، علیرضا رفیعی، مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان، وعلی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌‌های بین‌المللی استان اصفهان، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در مجموعه‌هایشان را ارائه دادند که در ادامه می‌خوانید.

شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۰

شــهــرداری منطقه 9 با مساحت 23 کیلومترمربع، از سمت شمال به خیابان شهید آیتاله اشرفی اصفهانی، از جنوب به ناژوان (حاشیه زایندهرود)، از شرق به بزرگراه شهید خرازی و از غرب به خیابان آتشگاه (کوچه چهارده معصوم) محله جروکان تا شهید غفاری و خیابان اشرفی اصفهانی محدود میشود. مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان با بیان اینکه حدود 25 درصد از انهار و مادیهای شهر اصفهان در این منطقه قرار دارد، گفت: به دلیل وجود سطح گسترده اشجار و باغها در اراضی این منطقه و سبزینگی موجود، در مجاورت رودخانه زایندهرود از این منطقه بهعنوان ریه تنفسی شهر اصفهان یاد میشود و وجود اماکن تاریخی منارجنبان و کوه آتشگاه و پارک طبیعی ناژوان این منطقه را به یک قطب توریستی و گردشگری تبدیل کرده است. علیرضا رفیعی افزود: از ابتدای تصدی این پست در ارائه خدمت شبانهروزی به اهالی این منطقه کوتاهی نکرده و بهخوبی میتوان پیشرفت این منطقه را شاهدی بر آن دانست. این خدمت که با خلاقیت، نوآوری و پشتکار همراه بوده، امروز توانسته است رنگ محرومیت را که سالها بر این منطقه نشسته بود، بزداید و به رنگ شادی و پیشرفت تبدیل کند.

 معرفی پتانسیلهای گردشگری

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان در خصوص پروژههایی که در این دوره مدیریت شهری عملیاتی و ایجاد شده است، اظهار کرد: طرحهای اجراشده شامل اصلاح هندسی میدان وحدت مقابل شهرداری، اصلاح هندسی میدان شهدا- تکیه نصرآباد، مناسبسازی خیابان آتشگاه حدفاصل چهارراه جهاد تا خیابان سردار شهید حجازی، پیادهروسازی محله ناژوان فاز اول، نصب تابلو و عملیات ترافیکی خیابان بهستان، ایمنسازی معابر و نصب تابلوی راهنمایی مسیر، طرح چراغگذاری سهراهی بهستان- شهید حجازی، نصب، تعمیر و نگهداری بیش از 1500 تابلوی ترافیکی در سطح منطقه و اجرای عملیات ترافیکی خیابان بهشت و همینطور کوهانستان نیز انجام شد. رفیعی با اشاره به اینکه منطقه 9 شهرداری اصفهان در نوروز 1400 توانست متمایز از مناطق دیگر عمل کند، گفت: در راستای ایجاد نشاط، شادابی و فضاهای شهری پویا بهمنظور پرسهزنی و معرفی پتانسیلهای گردشگری برای شهروندان در ایام نوروز اقداماتی نظیر خط آسمان ماربین شهر اصفهان، نصب المانهای مدرن فلزی به همراه نورپردازی با ایده گلهای شیپوری و مردابی، نصب المانهای نوری برگهای چنار درخشان، ساخت نماد گذر گلوگیاه ماربین، المانهای زیباسازی تلفیقی با گلهای بهاری، چیدن هنر شهری هفتسین نوروزی و فلاورباکس، ساخت سه المان و ماهیهای نوروزی، نورپردازی فضای سبز میادین و نصب المانها و فضاهای بیدفاع شهری از سوی شهرداری منطقه 9 در نوروز 1400 برای زیباسازی و آمادهسازی منطقه انجام شد. مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان در خصوص پروژههای زیباسازی منطقه 9 در سال 1400 بیان کرد: این پروژهها شامل محوطهسازی مقابل تکیه نصرآباد و نصب کتیبه هنری به مناسبت معرفی تکیه نصرآباد، نورپردازی هنر شهری ابتدای خیابان نبویمنش (در دست اقدام است) و مراحل محوطهسازی و نصب تندیس شیخبهایی (بهطور کامل انجام شد)، ساخت و نصب دیوار پازلی در خیابان آتشگاه، نصب و نماهای نوری و گویهای رنگی در تقاطع جهاد، ساماندهی و محوطهسازی و نورپردازی بقعه ابودردا، معرفیسازی و ساماندهی فضای سبز شهری در خیابان میرزاطاهر و اجرای هنر شهری در خیابان میرزاطاهر شرقی است. همچنین طراحی و ساخت سردیس میرزاطاهر در سال 1399 با همکاری هنرمند آقای قرهباغی انجام و در ابتدای سال 1400 مراحل ساخت نهایی آن آغاز شد و هماکنون جانمایی و طراحی پایه در میدان سقاخانه میرزاطاهر عملی شده است. رفیعی ادامه داد: برای هفته فرهنگی اصفهان نیز دیوارنگارههایی بهمنظور زیباسازی شهر در نظر گرفته شد که مراحل طراحی و اجرای آن در نقاط مختلف منطقه آغاز شد. این پروژه شامل بیش از 20 طرح دیوارنگاره است که با هنرمندی طراحان مختلف ارائه شد.

  برندینگ و مارکتینگشدن  منطقه

در ادامــه، مــدیــر ارتــبــاطات مـنطقه ۹ شــهــرداری اصـفهــان از روند ساخت پــاتــوقهــای شـــهــری ازجــمــله پــاتــوق ورودی خیابان میرزاطاهر در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: موضوع اجرای پروژههای نورپردازی و جلوهدادن به محلات شاخص و ایجاد پاتوقهای شهری اولویت این منطقه در سال جدید است. حمید باربازان درباره پروژههایی که در سطح منطقه در حال عملیاتیشدن است، خاطرنشان کرد: احداث مسیر ویژه دوچرخه خیابان آتشگاه حدفاصل چهارراه جهاد تا سهراه شهید حجازی، خیابانهای مظاهری، حجازی و قدس، اصلاح هندسی خیابان آتشگاه و قبل از کوچه برلیان (دادگستری)، اجرای پیادهروسازی ناژوان در دو مرحله، مناسبسازی سرویسهای بهداشتی برای استفاده معلولان، مناسبسازی و ساماندهی محله مهدیه؛ مارلونگذاری در منطقه و پارک فردوس، احداث خط کلکتور خیابان آتشگاه (با اعتبار پنجمیلیارد تومان در حال اجرا و پیشرفت است)، ساخت ورزشگاه غرب اصفهان (در حال اجراست و بهعنوان پروژه شاخص منطقهای محسوب میشود) و ساماندهی مجموعه ورزشی یادگار امام خمینی(ره) (در حال انجام است) از جمله این پروژههاست. او ادامه داد: عملیات فاز سوم پیرایش و مرمت جداره ضلع جنوبی خیابان میرزاطاهر و فاز چهارم در حال انجام است که فازهای قبلی آن در سال 99 اجرا شد. مدیر ارتباطات منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: از سال گذشته طراحی داخلی سالن سینما و تئاتر مجتمع فرهنگی یادگار امام خمینی(ره) با هدف دومنظورهشدن سینما و تئاتر برای غرب اصفهان اجرا شد. باربازان تصریح کرد: ساخت و نصب 24 سرپناه جدید ایستگاه اتوبوس از دیگر اقدامات است؛ همچنین زیرسازی و آسفالتریزی منطقه نیز بهصورت مستمر در حال انجام است. باربازان بیان کرد: مشارکت شهرداری با مردم و بخش خصوصی در این منطقه بهعنوان ابزاری برای توسعه است و فقط به آورده مالی آن محدود نمــیشــود؛ همچنیــن درصددیــم در بلندمدت پروژههای مشارکتی در منطقه ایجاد کنیم.مدیر ارتباطات منطقه ۹ شهرداری اصفهان درباره پروژههای شاخص مشارکتی در منطقه اظهار کرد: ایجاد مجتمع فرهنگی، تفریحی و گردشگری کنار منارجنبان، احداث گلخانهای کروی در خیابان قدس و احداث پروژه بوستان مهر با گلخانهای سههزارمتری ازجمله این پروژههاست. در ده سال گذشته سازه پروژه بوستان مهر ایجاد شده بود و مدیران قبلی تاکنون نتوانسته بودند برای آن سرمایهگذار پیدا کنند؛ اما در حال حاضر تعدادی داوطلب آماده مشارکت و همکاری با شهرداری هستند تا فضایی زیبا با محوریت گلخانه ایجاد و به گردشگران خدمات ارائه کنند. باربازان گفت: این منطقه از سال گذشته به دنبال برندینگ و مارکتینگ محله است و درصددیم یک بازار بالقوه ایجاد کنیم و آن را توسعه دهیم. برخی ویژگیهای شاخص در منطقه وجود دارد که میخواهیم بهوسیله آنها، برندی ایجاد کنیم. همه اهداف ماربین شهر ذیل همین تفکر ساماندهی شده است. او در خصوص بزرگترین نیاز و درخواست مردمی منطقه 9 اظهار کرد: ساماندهی نهرها و مادیها در سطح منطقه اولویت خاص و ویژهای دارد؛ چون بیشترین طول مادیهای اصفهان در منطقه 9 است. آسفالتریزی، لکهگیری، روکش معابر اصلی و فرعی و تعمیرات شامل جدولگذاری و خرابیها جزو دیگر پروژههایی است که مردم مطالبه کردهاند. شهروندان این منطقه میخواهند پروژههای شاخصی که تعریف شده است، حتما به اجرا برسد و تکمیل شود. خوشبختانه این امر در حال رخ دادن است. همینطور با توجه به خصوصیت این منطقه که وجود باغها و زمینهای کشاورزی است، تلاش شده بافت سنتی و قدیمی این محدوده با اجرا و ترمیم دیوارهای چینهای و گلی سرتاسر محدوده و همچنین ساماندهی و مرمت سردربهای باغهای موجود در محل حفظ شود تا بافتی سنتی و نوستالژیک در این محدوده پدید آید.

عملکرد شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان

در ادامه روایتی از  علی یارمحمدیان، مــدیــرعــامـــل شــرکت نــمــایشگاههای بینالمللی استان اصفهان، را  میخوانید.

بــنــگاههــای اقتصادی، تأثیر بسیاری بــر تــوســعــه و پیشرفت شهرها دارند. شــرکــتهــای نــمایــشــگاهی استــانــی هــم ازجــمــلــه شرکتها و بنگاههای طبقهبندیشده هستند که در کنار توجه به حوزه اقتصاد و فراهمساختن شرایطی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و رونق کسبوکار به دیگر جنبههای زندگی شهرنشینی نیز غنا میبخشند. ازجمله این موضوعها میتوان به گردشگری اقتصادی اشاره کرد که نمونه عملی آن، در توسعه سرمایهگذاریهای منطقهای قابل ذکر و توصیف است. نمایشگاه به شکل مدرن و امروزی جایی است که در آن تولیدکنندگان، محققان، مبتکران و نوآوران صنعتی و بازرگانی به نمایش و عــرضـــه خــدمـــات و کالاهای جــدید میپردازند و از این طریق سعی میکنند با تولیدکنندگان مواد اولیه موردنیاز، خریداران، پیمانکاران و سازمانهای دولتی و رسمی ارتباط برقرار کنند. در تعریفی گویا و کوتاه، نمایشگاه را میتوان تبلیغ زنده نامید؛ زیرا در نمایشگاه عواملی چون تولیدکننده، توزیعکننده، مصرفکننده و کالا و خدمات در یک زمان و مکان مناسب گرد هم میآیند که موجب افزایش و بالارفتن سطح اطلاعات و دانش عمومی، علمی و فنی بازدیدکنندگان میشود. هرچند سابقه برگزاری نمایشگاههای تجاری و اقتصادی در جهان به قرن 18 میلادی و در اروپا بازمیگردد، اما اعتقاد بر این است که نخستین نمایشگاه سرپوشیده جهان و با تعریف امروزی، در دوران صفویه و در میدان نقشجهان اصفهان شکل گرفت؛ جایی که بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان حوزههای مختلف، کالاهای خود را در معرض بازدید عموم قرار میدادند و برای رونق بازار خود تلاش میکردند. همین عامل سبب شده تا اصفهان یکی از تأثیرگذارترین استانهای صنعت نمایشگاهی کشور لقب بگیرد. در سال گذشته هم، با افتتاح محل دائمی برپایی نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان، این استان، به مرکزی تبدیل شد که استانداردترین و بهروزترین مرکز نمایشگاهی کشور را در خود جای داده است.

اصفهان؛ خاستگاه بهروزترین سایت نمایشگاهی کشور

بــیراه نــگفتــهایم اگر عنــوان کنیم مهمترین اتفاق اقتصادی استان اصفهان در سال 99، بهرهبرداری از محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان بود.  مدیرعامل شرکت نــمــایــشــگاههــای بــیــنالمللی استان اصفهان نیز بر این موضوع تأکید میکند. علی یارمحمدیان گفت: در سال 96 که فعالیت جدی برای تکمیل محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی را آغاز کردیم، این پروژه حدود ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی داشت. بر این اساس، بیش از ۲۲۰ قرارداد با پیمانکاران منعقد کردیم و آنها نیز به صورت همزمان شروع به کار کردند و در مدت سه سال و سه ماه این پروژه  تکمیل شد.

 او افزود: البته این پروژه در حالی تکمیل شد که چند مشکل از جمله تحریم اقتصادی، رکود تورمی، افزایش قیمت ارز و شیوع ویروس کرونا در کشور وجود داشت؛ اما با برنامهریزی و پیشبینیهایی که متولیان این امر داشتند، توانستیم در دورانی سخت، نمایشگاه بینالمللی اصفهان را افتتاح کنیم. مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان تصریح کرد: اگر به مدد عشق و ایمان نبود، افتتاح این ساختمان ممکن نبود. در این نمایشگاه از سیستمهای روز دنیا مانند سیستمهای سرمایشی، گرمایشی، اعلام و اطفای حریق و همچنین معماری و هنر ایرانی استفاده شده است. میتوان گفت در این ساختمان تلفیقی از سنت و مدرنیته را مد نظر قرار دادهایم. امیدواریم در سالهای آتی با افزایش سرمایهای که محقق خواهد شد، موفق شویم فاز دوم را که هشت سالن پنجهزار متری خواهد بود، ساخته و افتتاح کنیم. مــدیــرعــامــل شـرکت نـمـایشگاههای بینالمللی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به برگزاری نمایشگاههای تخصصی در اصفهان گفت: آبانماه سال 99 این نمایشگاه را در محل جدید افتتاح کردیم. تاکنون تمام رویدادهایی که در آن برگزار کردهایم، بهصورت تخصصی بوده است.

 از جمله این رویدادها میتوان نمایشگاههای کشاورزی، تأسیسات، مدیریت شهری و غیره را نام برد که همگی آنها تخصصی بودهاند. به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیتهایی که وجود داشت، نمیتوانستیم عموم مردم را به این نمایشگاه دعوت کنیم. به همین دلیل بهصورت اختصاصی از بازدیدکنندگان متخصص برای بازدید نمایشگاه دعوت کردیم و همین موضوع موجب شد نمایشگاهها بــهصــورت تــخصصــیتــر نسبت به سالهای گذشته برگزار شوند. او افزود: طبق نظرسنجیهایی که به عمل آوردیم، غرفهداران بر این باور بودند  که بازدیدکنندگانی که در سالهای گذشته داشتند، موجب خستگی فراوان آنها میشد؛ اما با وجود تخصصیشدن برگزاری رویدادها، بازخورد و فروش بیشتری نسبت به سالهای گذشته داشتهاند؛ بنابراین میتوان ادعا کرد که غرفهداران از این فضا رضایت حداکثری داشتهاند. اگر این روند تخصصی کردن نمایشگاه ادامه داشته باشد، پیامدهای بسیار خوبی برای صنعت نمایشگاهی خواهد داشت؛ بنابراین ما باید به سمت تخصصیکردن نمایشگاهها برویم؛ چراکه هم در هزینهها صرفهجویی میشود، هم در پربار کردن نمایشگاهها بسیار مؤثر است.

علی یارمحمدیان که رئیس انجمن نمایشگاههای بینالمللی ایران نیز هست، در ادامه صحبتهای خود گفت: اعتقاد دارم که طرح نمایشگاهی زمانی پیشرفت می‌‌کند که در آن برنامه‌‌ریزی مناسب وجود داشته باشد. اگر این برنامهریزیها در برگزاری رویدادها وجود نداشته باشد، نه تنها صنعت نمایشگاهی پیشرفت نمی‌‌کند، بلکه به عقب نیز برمیگردد. ما در انجمن نمایشگاهی ایران به دنبال این هستیم که تقویم پنجسالهای را مشخص کنیم تا صنعت نمایشگاهی ایران بتواند برنامهریزی منظم پنجسالهای را برای حضور مشارکتکنندگان خارجی و داخلی انجام دهد. ما در اصفهان برای برگزاری نمایشگاهها و رویدادها حداقل از یک سال قبل برنامهریزیهای لازم را انجام میدهیم. تقویم نمایشگاهی ما برای سال ۱۴۰۰ کاملا مشخص است و قراردادها نیز منعقد شده است. گفتنی است، در این راستا تفاهمنامهای را با سازمان توسعه تجارت منعقد کردهایم. یکی از بندهای این تفاهمنامه تقویم پنجساله است؛ یعنی ما به دنبال این هستیم که تقویم پنج ساله سایتهای استانی را اخذ کنیم و برای تصویب پنجساله آن اقدامات لازم را انجام دهیم. البته گفتنی است که در این مسیر چالشهای متعددی نیز وجود دارد؛ اما در نهایت امیدواریم که این مهم به تحقق برسد. اگر این موضوع به سرانجام برسد تا پنج سال مشکلاتی مانند همپوشانیها، اخذ مجوزها و بسیاری از مشکلاتی که سایتداران در هنگام برگزاری رویدادها با آنها روبهرو میشوند، طی یک فرایند در مدت زمانی پنجساله مرتفع خواهد شد.

توانمندسازی بخش خصوصی

یارمحمدیان بیان کرد: تا سال ۱۳۹۶ بیشتر رویدادهای استان اصفهان توسط شرکت نمایشگاههای استان برگزار میشد. هدف مدیران نمایشگاهی در دنیا ایجاد، حفظ و توسعه سایت نمایشگاهی است که معمولا توسط دولتها و حاکمیتهای محلی انجام میشود. پس وظیفه دولت ایجاد بستری برای بخش خصوصی به منظور فعالیت آنهاست. سایت نمایشگاهی نیز بستری اقتصادی است.برگزارکنندگان نمایشگاهی دومین ضلع برگزاری رویدادها هستند. در همین راستا، ما از سال ۱۳۹۶ برگزاری تمام نمایشگاهها را به بخش خصوصی واگذار کردیم؛ یعنی خودمان رویدادها را برگزار نکردیم و وظیفه هدایت ضلعهای مختلف برگزاری یک رویداد را بر عهده گرفتیم. این واگذاری موجب تفکیک وظایف سایت و مجریان نمایشگاهی شد. او ادامه داد: این موضوع پیامدهای بسیار خوبی ازجمله بالابردن کیفیت نمایشگاهها را برای ما به ارمغان آورد. از لحاظ کمی نیز بسیار مؤثر واقع شد. خود ما دیگر هیچ نمایشگاهی را برگزار نمیکنیم؛ اما بستر مناسب را برای فعالان بخش خصوصی فراهم میکنیم و حمایتهای لازم را از آنها به عمل میآوریم. ما در شرکت نمایشگاههای اصفهان برای آنکه مجریان خوبی را جذب نمایشگاه کنیم اقدام به طراحی جدولی امتیازی کردیم و بر اساس آن جدول، کسانی را که مایل به برگزاری رویدادها هستند، رتبهبندی کردیم. یکی از امتیازهایی که مجریان میتوانند ارائه دهند، برگزاری نمایشگاه تخصصی در استان و کشور اســت؛ یعنی اگر کسی نمایشگاهی تخصصی در کشور یا استان برگزار کرده باشد، امتیاز مثبتی برای او محسوب میشود. داشتن شرکت نمایشگاهی و همچنین دارا بودن نیروی متخصص شرکتی نیز امتیاز دیگری برای آنها به حساب میآید. بر اساس آن، جدول امتیازهای افراد در مزایدههای شرکت نمایشگاهی اصفهان شرکت میکنند. بهطورکلی میتوان گفت فرایند انتخاب مجریان نمایشگاهی در سایت اصفهان از طریق امتیازدهی و مزایده انجام میشود. به گفته یارمحمدیان، برای سال 1400، بیش از 34 عنوان نمایشگاهی پیشبینی شده که بیشتر آنها تخصصی هستند و مجریان آنها نیز مشخص شدهاند. در حال حاضر نیز مشغول برنامه ریزی برای نمایشگاهها و رویدادهای سال ۱۴۰۱ هستیم.

افزایش بهرهوری

یارمحمدیان در ادامه با بیان اینکه بهرهوری سرلوحه اقدامات ما در شرکت نمایشگاههای اصفهان است، گفت: از آنجا که استانداردهای لازم را در زمینه انرژی رعایت کردیم، هزینههای ما بهشدت کاهش پیدا کرد. البته اگر در آینده، نمایشگاه برای دولت به عنوان صنعت شناخته شود، هزینههای انرژی بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد. هدف ما از برگزاری نمایشگاهها، رونق اقتصادی و افزایش سرمایه است. او در پایان اظهار داشت: صنعت نمایشگاهی به تنهایی هدف نیست؛ این صنعت وسیلهای برای رونق اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و افزایش صادرات غیر نفتی کشور است. امیدواریم که سال ۱۴۰۰ سال خوبی برای صنعت نمایشگاهی باشد تا بتوانیم با استفاده از این صنعت به توسعه همهجانبه کشور برسیم و به بسیاری از موفقیتها دست پیدا کنیم؛ درضمن امسال با واکسیناسیون افراد جامعه و مدیریت شیوع ویروس کرونا، صنعت نمایشگاهی به جایگاه واقعی خود بازگردد. این امید را داریم که سال ۱۴۰۰ بسیار بهتر از سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در برنامهریزی برگزاری رویدادها برای سال ۱۴۰۰ نیز فاصلهگذاریهای اجتماعی و رعایت پروتکلهای بهداشتی را مدنظر قرار دادهایم. امید داریم که ۱۴۰۰ سال رونق و شکوفایی صنعت نمایشگاهی باشد.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.