آنچه در این چهار سال گذشت (13)

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان اهم فعالیت‌ها و اقدامات انـجام‌شده در این مجموعه را توضیح می‌دهد

در ادامه گزارش از خدمات مناطق، سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری، در این شماره صفحه مدیریت شهری سید حمیدرضا ابطحی، مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان، گـــزارشی از فعالیت‌ها و اقدامــات انـجــام‌شــده در این مجموعه را شرح داد. سازمان فاوا از بدو تأسیس، ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به شهرداری اصفهان را به‌صورت مکانیزه و برخط بر عهده گرفت.  این سازمان در سال‌های اخیر توجه بسیار زیادی به استانداردسازی فرایندها و استفاده از روش‌های علمی در ارائه خدمات و تحقق اهداف سازمانی کرده است که نتیجه آن تدوین و اجرای برنامه اول و دوم فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان بوده و در حال حاضر تدوین برنامه سوم نیز انجام و در قالب برنامه اصفهان ۱۴۰۰ ارائه ‌شده است.

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

بر این اساس، مأموریت سازمان «توانمندسازی شهرداری اصفهان در جهت جلب رضایت شهروندان و تحقق تعالی سازمانی شهرداری با به‌کارگیری قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فاوا»، چشم‌انداز آن، «پیشرو در تحقق شهر پایدار هوشمند در کشور و دستیابی به جایگاه ویژه شهرهای هوشمند دنیا» باهدف «افزایش سرعت تحقق شهر پایدار هوشمند» و «افزایش سطح تعالی سازمانی» است. در این رابطه با توجه به‌ضرورت چابک‌سازی فعالیت‌های سازمانی برای اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات به‌هنگام به مجموعه شهرداری با سرعت بیشتر، کیفیت بهتر و هزینه تمام‌شده کمتر، چارت جدید سازمان فاوا تهیه و در تاریخ 18/۰۴/1394 به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسید. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان درصدد است با تکیه‌بر دانایی و توسعه فراگیر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بازوی توانمندی برای شهرداری اصفهان باشد و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب از قبیل زیرساخت‌های ارتباطی، مرکز داده، تشکیلات راهبری مناسب فاوا و آموزش و فرهنگ‌سازی کارکنان، مدیران شهرداری و شهروندان و خودکارسازی فرایندهای کسب‌وکار شهرداری در قالب سیستم‌های اطلاعــاتــی مــکانــمنــد یکپارچه، باعث «نظام‌مند‌کردن امور داخلی شهرداری» و «ارائه خدمات شایسته و مناسب به شهروندان» شود و با نیل به مدیریت شهری پویا و شهرداری الکترونیکی با رویکرد شهروندمداری، شهر اصفهان را به جایگاه ویژه منطقه‌ای و رتبه برتر بین شهرهای با کیفیت زندگی بالای جهان سوق دهد و موجبات سربلندی میهن عزیز اسلامی ایران را فراهم آورد. برنامه‌های راهبردی سازمان فاوا شهرداری اصفهان به شرح زیر است: توانمندسازی شهرداری اصفهان برای جلب رضایت شهروندان و تحقق تعالی سازمانی شهرداری با به‌کارگیری قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فاوا.
چشم‌انداز سازمان (افق ۱۴۰۰)
در هوشمندسازی شهر؛ پیشرو.
در حکمرانی مطلوب IT؛ پیشران.
در درآمدزایی ICT؛ پایدار.
سیاست‌های مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی در ۱۳۹۷
۱. ارائه خدمات الکترونیکی با اولویت نیاز شهروندان؛
۲. تقویت کیفیت محصولات و خدمات فاوا با رویکرد کاهش بهای تمام‌شده؛
۳. یکپارچه‌سازی دارایی‌های اطلاعاتی شهرداری؛
۴. کاهش وابستگی در محصولات و خدمات استراتژیک ICT شهرداری به تأمین‌کنندگان؛
۵. ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد مشارکت با بخش خصوصی؛
۶. تقویت همکاری و تعامل با نهادهای اجرایی.
اولویت‌های راهبردی ICT شهرداری در ۱۳۹۸
۱. هــوشمــنــدســازی هدفمــنــد شهر در حوزه‌های اولویت‌دار شهرداری؛
۲. ارتــقــا و یــکپــارچــه‌ســازی خدمــات الکترونیکی شهروندمحور؛
۳. ارزش‌آفرینی با استفاده از سرمایه‌های ICT شهرداری؛
۴. افــزایـــش مشـــارکت فـــراســـازمانی با استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران؛
۵. کاهـــش وابستـــگی غیرضروری به پیمانکاران در اجرای پروژه‌های ICT؛
۶. سازمان‌دهی و یکپارچه‌سازی تمام داده‌های شهرداری و ارائه خدمات داده؛
۷. ارتقای نقش ICT در تعالی سازمانی شهرداری؛
۸. ارتقای نقش ICT در تحول کسب‌وکار شهرداری؛
۹. حفظ و ارتقای زیرساخت‌های فنی ICT شهرداری.
خط‌مشی مدیریت در 1398
هم‌افزایی، اعتماد و احترام متقابل با شهرداری؛
ارتقای تخصص تا کسب مرجعیت؛
مدیریت بهینه زمان؛
توجه به درآمدزایی برای جلب مشارکت بخش خصوصی؛
استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی، اطلاعاتی و سازمانی؛
همکاری اثربخش کارکنان و تقویت کار گروهی؛
به‌کارگیری حداکثری ابزارهای فناوری اطلاعات؛
کاهش مصرف انرژی و کاغذ.

اقدامات  دوره پنجم

 در این سازمان در سال 96، 197 پروژه و 105 عملیات پشتیبانی و در سال 97، 202 پروژه و 124 عملیات پشتیبانی انجام ‌شده است؛ همچنین در سال 98، 189 پروژه و 131 عملیات پشتیبانی و در سال 99، 201 پروژه و 143 عملیات پشتیبانی انجام شده است.
مکانیزه‌کردن
تولید و توسعه سامانه جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری اصفهان (HRM)؛
تولید و توسعه سامانه جامع مالی اقتصادی شهرداری؛
سامانه یکپارچه بودجه و اعتبارات (سیبا)؛
سامانه جدید جامع بازرسی شهرداری؛
سامـــانـــه میـــز خدمت غیرحضوری شهرداری با بیش از 100 خدمت متنوع؛
درگاه الکترونیکی (پرتال) جدید با زیــرســـایــت‌هـــای منـــاطــق پانزده‌‌گانه، مــعـــاونــت‌ها و مدیریت‌های شهرداری اصفهان؛
ســـامـــانـــه جـــدیـــد 137 (مــدیـــریت درخواست‌های مردمی)؛
توسعه بیش از 20 وب‌سایت (شامل پرتال سازمان‌های فضای سبز و پارک‌ها، آتش‌نشانی، سرمایه‌گذاری و...)؛
سامانه Call Center  (مدیریت مکالمات مردمی با شهرداری)؛
سامانه آزادسازی و املاک؛
سامانه مدیریت دکل‌های مخابراتی؛
سامانه مدیریت بیلبوردهای تبلیغاتی؛
راه‌اندازی سیستم یکپارچه حضور و غیاب در مجموعه شهرداری؛
مـــدیــــریـــت و نـــظارت بـــر ســـامـــانـــه (AVL-AFC)؛
راه‌انـــدازی سامــــانــــه شهر یادگیرنده (LCity) (سامانه آموزش مجازی سازمان فاوا)؛
ارتقا و بهبود ساختمان مرکز آموزش سازمان فاوا برای ایجاد فضای کار اشتراکی با استارتاپ‌ها؛
بهره‌برداری، توسعه و پشتیبانی از سامانه جامع شهرسازی سرا (زیرسیستم‌های صدور پروانه، استعلام‌ها، تصدیق گواهی، کسب و پیشه، امور مهندسان ناظر، سوابق آرای کمیسیون ماده صد، پایان کار و...)؛
تدوین مدل معماری اولیه پیشنهادی مدیریت داده در سازمان فاوا (در جهت ایجاد انبار داده مرجع)؛
تدوین روال‌های پیشنهادی جهت تأمین داده، جریان داده و دسترسی به داده‌ها (از سیستم‌های موجود در سازمان فاوا).

پشتیبانی نرم‌افزار و پایگاه داده

نگهداری و پشتیبانی بیش از 100 سامانه مورد بهره‌برداری؛
انجام امور مستمر روزانه شامل نظارت، راهنمایی، تعامل و پاسخ‌گویی به کاربران، مدیریت کاربران، پیگیری، بررسی و رفع مشکلات نرم‌افزارها، هماهنگی با کارفرما و پیمانکار، مکاتبات، و...؛
انجام امور دوره‌ای شامل رسیدگی و پیگیری امور صورت‌وضعیت‌ها، تهیه گزارش‌های دوره‌ای برخی سیستم‌ها برای کارفرما، ارائه آموزش‌های موردی، هماهنگی برگزاری جلسات ارائه آموزش توسط پیمانکاران و...؛
نگهداری و پشتیبانی پایگاه داده‌های تحویل‌شده؛
نــظارت، نــگهــداری و پشتیبانی از بانک‌های اطلاعاتی و سرویس‌های مربوط و نظارت بر سرورهای غیرمتمرکز؛
مدیریت کاربران و دسترسی بانک‌های اطلاعاتی و استفاده از ابزارهای مناسب جهت ثبت و نگهداری اطلاعات کاربران آن‌ها؛
تــهـیــه نــســخ پشتیبان از بانک‌های اطلاعاتی و فایل‌های اطلاعاتی؛
کنترل و مدیریت کارایی بانک‌های اطلاعاتی و انجام اقدامات و تنظیمات برای بــهبــود عملکرد و افزایش کارایی بانک اطلاعاتی؛
تهیه نسخ پشتیبان از بانک‌های اطلاعاتی و فایل‌های اطلاعاتی و بازیابی دوره‌ای؛
نگهداری و به‌روزرسانی مشخصات بانک‌های اطلاعاتی جهت دسترسی سریع و تهیه گزارش‌های موردنیاز از وضعیت بانک‌های اطلاعاتی؛
آرشیو نسخ پشتیبان به‌صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه روی سرور آرشیو و نوارهای مغناطیسی؛
تهیه و توسعه گزارش‌ها، به‌روزرسانی گزارش‌ها، مدیریت دسترسی کاربران و رفع اشکالات برای سیستم‌های مختلف ازجمله پگاح، منابع انسانی جدید، آزادسازی املاک، بیمه، تطبیق شغل و شاغل، خودرو و...؛
مدیریت و ارتقای نرم‌افزار کلیک ویو شامل ارتقای سرور، به‌روزرسانی نسخه‌ها و افزایش لایسنس‌های موردنیاز؛
آرشیو ماهیانه گزارش‌های کلیک ویو؛
آماده‌سازی بستر مناسب جهت در اختیار قراردادن گزارش‌ها و داشبوردها از طریق سرور کلیک ویو برای کاربران.

سامانه‌ها و اطلاعات مکان‌مند

تأمین سامانه RTK GPS شبکه شهر اصفهان؛
تکمیل و غنی‌سازی اطلاعات مکان‌مند معابر شهر اصفهان؛
توسعه سامانه پایگاه داده مکانی شهر اصفهان؛
جمع‌آوری اطلاعات مکان‌مبنا (املاک، فضای سبز، معابر، انهار و تأسیسات)؛
تهیه نقشه 1:2000 دیجیتال حاشیه شهر اصفهان- فاز دو؛
راه‌اندازی ایستگاه‌های دائم GPS شهرداری؛
اتصال سامانه‌های مکان‌مند شهرداری به پایگاه داده‌مکانی (آزادسازی پل‌ها، نام‌گذاری معابر و...)؛
پـــشتــیبــانـــی سامــانــه‌های مکان‌مند
(RTK GPS و پایگاه داده‌مکانی).

خدمات سخت‌افزاری

طراحی و بازسازی کامل مرکز داده؛
انتقال سایت مرکز داده موقت به محل اصلی آن پس از بازسازی کامل؛
نگهداری و پشتیبانی تأسیسات و تجهیزات اکتیو شامل سرورها، سوئیچ‌ها، روترها، برق اضطراری و... مرکز داده شهرداری؛
بهره‌برداری و مانیتورینگ مرکز داده؛
افزایش پنج‌برابری ظرفیت ذخیره‌سازی مرکزداده؛
افــزایــش دوبــرابـــری توان مصرفی تجهیزات اکتیو مرکز داده؛
افزایش سه‌برابری تعداد رک‌های موجود در مرکز داده؛
افزایش یک‌ونیم‌برابری تعداد سرورهای مجازی در مرکز داده؛
به‌روزرسانی و افزایش توان پردازش سرورهای فیزیکی مرکز داده با تبدیل آن‌ها از نسل‌های قدیمی‌تر به سرورهای نسل جدید؛
 طراحی و راه‌اندازی سیستم فایروالینگ جدید (مرکز داده و مناطق)؛
خرید و راه‌اندازی سیستم حفاظتی WAF (برنامه دیواره آتش تحت وب)، (جهت ارتقای امنیت وب‌ سرورهای مستقر در مرکز داده، خرید گواهی‌نامه SSL و بهره‌برداری از آن)؛
خرید لایسنس، بهره‌برداری، پشتیبانی و به‌روزرسانی سامانه آنتی‌ویروس استاندارد (برای بیش از 2700 کاربر شهرداری)؛
انجام تست‌های نفوذ روی مهم‌ترین سامانه‌های کاربردی شهرداری (مانند سامانه پرتال، اتوماسیون و...)؛
افزایش تعداد سوئیچ‌ها و سرورها؛
نگهداری شبکه و تعمیرات شبکه فیبر نوری و بی‌سیم؛
اتصال نقاط ترافیکی به شبکه فیبر نوری (220 تقاطع تا پایان 1399)؛
افزایش تعداد ساختمان‌های شهرداری اصفهان متصل به شبکه فیبر نوری (از حدود 85 ساختمان در 1396 به 100 ساختمان در 1399)؛
افزایش تعداد لینک شبکه بی‌سیم ؛
 بــهــبــود کیفیت، نوسازی و افزایش ظرفیت شبکه بی‌سیم (از 1396 تا کنون)؛
ارتقای پهنای باند اینترنت مجموعه شهرداری (از 100 مگابایت بر ثانیه در 1396 به 300 مگابایت بر ثانیه در 1399)؛
افزایش پهنای باند اختصاصی کاربران اینترنت (از یک مگابیت بر ثانیه در 1396 به 50 مگابیت بر ثانیه برای هر کاربر در 1399 برای حدود 3000 کاربر در مجموعه شهرداری اصفهان)؛
طراحی، بازسازی، نوسازی، راه‌اندازی مـــجـــدد و ایــجــاد شــبــکه‌هــای داخلی ساختمان‌های شهرداری (105 ساختمان تحت نگهداری سازمان)؛
انتقال صوت بر بستر IP روی شبکه اینترانت شهرداری (VoIP) (اجرای پایلوت در دبیرخانه شورای شهر)؛
مــجازی‌ســازی دســک‌تــاپ (VDI) (اجرای پایلوت کامل در تالار و دبیرخانه شورای شهر و واحد 137 روابط‌عمومی در 1399)؛
افزایش طول کانال شبکه فیبر نوری (360 کیلومتر تا پایان 1399)؛
تجاری‌سازی کانال شبکه فیبر نوری (انجام اقدامات اولیه)؛
طراحی و تجهیز میز جلسات مهمانسرای شهرداری به نمایشگرهای مستقل؛
پشتیــبــانی سیستم برق اضطراری سیستم‌های نظارت تصویری شهرداری؛
طــراحــی، اجرا، نصب، راه‌اندازی و پــشتــیبــانــی سیســتــم بــرق اضطراری ساختمان‌های شهرداری؛
طراحی، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری ساختمان‌های شهرداری؛
نــگهــداری و پشــتیــبــانی تجهیزات سخت‌افزاری شهرداری (بیش از هشت‌هزار تجهیز سخت‌افزاری شامل 1250 تجهیز نــاوبــری AVL، 12 عدد نمایشگرهای دیواری مرکز کنترل ترافیک، 90 دستگاه حضوروغیاب، 260 عدد دستگاه حرفه‌ای و معمولی، 140 دستگاه یوپی‌اس، 1350 عدد دوربین نظارت تصویری، 3550 دستگاه رایانه، 1290 دستگاه چاپگر)؛
آمــــاده‌ســـازی زیــــرســـاخــــت انـــجـــام فـــعــالیـــت‌هـــای دورکاری (راه‌انـــدازی ســامـــانـــه‌هـــای meeting.isfahan.ir، meetroom.isfahan.ir، bigmeet.isfahan.ir جــهـــت بـــرگزاری جلسات غیرحضوری، دســتـــرسی 24ساعته به سیستم اتوماسیون اداری و دسترسی کارکنان شهرداری به سامانه‌های موردنیاز خارج از شبکه داخلی شهرداری).

چالش‌های پیش روی سازمان فاوا

عدم توجه ویژه به جایگاه فاوا و اولویت آن در شهرداری اصفهان؛
کمبود نقدینگی جهت تسویه مطالبات
و تــأمیــن پیـــش‌پــرداخـــت قراردادهای پیمانکاران؛
نگاه با ارزش کمتر به پروژه‌های فاوا در مقایسه با پروژه‌های عمرانی و خدماتی مجموعه شهرداری؛
نادیده‌گرفتن ارزش‌افزوده ایجادشده و صرفه‌جویی صورت‌گرفته توسط خدمات فاوا در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی شهرداری؛
وجـــود مـــوازی‌کاری در حــــوزه ICT شهرداری اصفهان؛
وجود فرایندهای طولانی شهرداری در انجام تأییدات پروژه‌های اجراشده فاوا؛
طولانی‌بودن فرایند انتخاب پیمانکار بر اساس آیین‌نامه‌های ابلاغی شهرداری؛
اجــرای بـــرخــی از پــروژه‌های فاوا در شــهــرداری بــدون هماهنگی و نظارت سازمان فاوا؛
ورود حوزه‌های مختلف شهرداری به مــســـائـــل تخصصی و فـــنــی مربوط به پروژه‌های فاوا؛
موانع جذب و نگه‌داشت نیروهای متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
محدودیت در تأمین منابع انسانی، متناسب با چارت و پروژه‌های تعریف‌شده در سازمان؛
محدودیت در منابع فیزیکی شامل ساختمان، مرکز داده، انبار تجهیزات و... .

پروژه‌های مهم سازمان

1.شــبــکه:بــازطــراحی شبکه بی‌سیم و شــبــکه فیـــبـــر نـــوری، راه‌اندازی(Firewalling، VOIP)؛ 2.مـــرکــــز داده: بازطراحی مرکز داده، ارتقای منابع زیرساختی مرکز داده، راه‌اندازی VDI، سیستم پشتیبان‌گیری متمرکز؛  3.داده‌های مکانی: عکس‌برداری هوایی، تعیین ژئوئید محلی شهر، پیاده‌سازی زیرساخت اطلاعات مکانی «SDI»؛ 4. نرم‌افزار: پیاده‌سازی فاز دو سامانه‌های یکپارچه مالی‌اقتصادی، سرویس‌های یکپارچه منابع انسانی، میز خدمت؛ 5. مدیریت داده: طرح مدیریت اسناد شهرداری، ایجاد انباره داده مرجع.

 

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.