بنگاه اقتصادی

عدالت فقط اقتصادی نیست

محمد مهاجری، فعال اصول‌گرا، در گفت‌وگو با اصفهان زیبا: باید در آزادی بیان، سیاست و فرهنگ هم عدالت باشد

دهه نود با تمام اتفاق‌های پرفرازونشیبش رو به پایان است، اما میراث برجای‌مانده آن دغدغه معیشت و بهبود بسترهای اقتصادی است که فشار بغرنجی را بر پیکره تمام طبقات جامعه وارد کرده و درنتیجه آن مسئله توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی کم‌رنگ‌تر شده است. با محمد مهاجری، فعال سیاسی اصول‌گرا که درس‌خوانده اقتصاد است و سابقه مفصلی نیز درزمینه روزنامه‌نگاری دارد، گفت‌وگو کردیم.

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند با اجرای این طرح، تورم افزایش می‌یابد
چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست می‌خورد؟
محمد مهاجری، فعال اصول‌گرا، در گفت‌وگو با اصفهان زیبا: باید در آزادی بیان، سیاست و فرهنگ هم عدالت باشد

اثرات حذف یارانه پنهان بر اقتصاد

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند با اجرای این طرح، تورم افزایش می‌یابد

 حذف یارانه‌های پنهان، موافقان و مخالفان خودش را دارد. بخش عمده‌ای از یارانه پنهان در کشور ما به حوزه انرژی تعلق می‌گیرد. حذف یارانه پنهان همان حذف یارانه از انرژی بنزین، گاز، برق، گازوئیل، دارو و... است که تجربه نشان داده با نارضایتی عمومی همراه می‌شود. نمونه‌اش حذف یارانه از بنزین بود که پیامدهای زیادی به دنبال داشت. حذف یارانه پنهان به تورم منجر می‌شود و برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند با اجرایی‌کردنش باید مـنـتـظـر افـزایــش قیمت‌ها بود.

تراژدی خصوصی‌سازی

چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست می‌خورد؟

خصوصی‌سـازی سـیاستی شکست‌خورده محسوب می‌شود و این شکست به طور مداوم تکرار می‌شود. اهدافی همچون افزایش بهره‌وری، افزایش سودآوری شرکت‌ها، بهبود سرمایه‌گذاری و بهبود وضع مدیریتی کارخانه‌ها به طور معمول مواردی هستند که با شنیدن عنوان خصوصی‌سازی به ذهن متبادر می‌شود؛ اما تجربه خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد نه‌تنها این اهداف محقق نشده، بلکه پس از واگذاری‌ها کارخانه‌ها وضعیت اسفناک‌تری هم پیدا کرده‌اند.

عدالت فقط اقتصادی نیست

محمد مهاجری، فعال اصول‌گرا، در گفت‌وگو با اصفهان زیبا: باید در آزادی بیان، سیاست و فرهنگ هم عدالت باشد

دهه نود با تمام اتفاق‌های پرفرازونشیبش رو به پایان است، اما میراث برجای‌مانده آن دغدغه معیشت و بهبود بسترهای اقتصادی است که فشار بغرنجی را بر پیکره تمام طبقات جامعه وارد کرده و درنتیجه آن مسئله توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی کم‌رنگ‌تر شده است. با محمد مهاجری، فعال سیاسی اصول‌گرا که درس‌خوانده اقتصاد است و سابقه مفصلی نیز درزمینه روزنامه‌نگاری دارد، گفت‌وگو کردیم.

اشتراک در RSS - بنگاه اقتصادی