بودجه

تبعات کسری 320 هزار میلیارد تومانی در بودجه 1400 منجر به رشد پایه پولی می‌شود
کارشناسان از پیشنهادهایشان برای تراز دخل و خرج‌های دولت در بودجه 1400 می‌گویند

کسری بودجه و تورم‌زایی

تبعات کسری 320 هزار میلیارد تومانی در بودجه 1400 منجر به رشد پایه پولی می‌شود

ترازکردن حساب دخل‌و‌خرج دولت برای 1400 از جهات زیادی اهمیت دارد. در حال حاضر تورم در کشورمان روبه رشد است و اگر در سال آینده نیز دولت با کسری بودجه دست به گریبان باشد، رشد نقدینگی به ادامه روند صعودی تورم نیز دامن می‌زند. براساس آمارهای اعلام‌شده، رشد نقدینگی در کشور ما سالیانه 20 درصد بوده است.

سمت‌وسوی اصلاح ساختار بودجه

کارشناسان از پیشنهادهایشان برای تراز دخل و خرج‌های دولت در بودجه 1400 می‌گویند

در این شرایط اقتصادی پیچیده، نحوه بودجه‌ریزی برای سال 1400 حساسیت زیادی دارد. بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سال 99 تشدید شده است.  نرخ ارز ، پیشران بخش‌های مختلف اقتصادی شده و تورم افسارگسیخته بازارها را ملتهب کرده است. سامان‌دهی این شرایط دشوار اقتصادی یک کار کارشناسانه برای تعیین درآمدهای واقعی برای بودجه 1400 و سامان‌دادن هزینه‌های بودجه‌ای را می‌طلبد. اصلاح ساختار بودجه ضرورتی انکارناپذیر برای عبور از دوره پرتلاطم کنونی است. برای اصلاح ساختار بودجه 1400 یکی از توصیه‌ها و پیشنهادهایی که کارشناسان روی آن تأکید می‌کنند کاهش سهم‌خواهی نهادهای موازی از بودجه است تا بتوان دخل و خرج‌ها را راحت‌تر هم‌تراز کرد.

اشتراک در RSS - بودجه