حذف یارانه

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند با اجرای این طرح، تورم افزایش می‌یابد

اثرات حذف یارانه پنهان بر اقتصاد

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند با اجرای این طرح، تورم افزایش می‌یابد

 حذف یارانه‌های پنهان، موافقان و مخالفان خودش را دارد. بخش عمده‌ای از یارانه پنهان در کشور ما به حوزه انرژی تعلق می‌گیرد. حذف یارانه پنهان همان حذف یارانه از انرژی بنزین، گاز، برق، گازوئیل، دارو و... است که تجربه نشان داده با نارضایتی عمومی همراه می‌شود. نمونه‌اش حذف یارانه از بنزین بود که پیامدهای زیادی به دنبال داشت. حذف یارانه پنهان به تورم منجر می‌شود و برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند با اجرایی‌کردنش باید مـنـتـظـر افـزایــش قیمت‌ها بود.

اشتراک در RSS - حذف یارانه