مراسم مذهبی

مناسک ماه صفر در زواره

آخرین روزهای این ماه در زواره مراسم ویژه ای برقرار بوده است

ماه صفر دومین ماه قمری است. وقوع برخی حوادث ناگوار در این ماه موجب شده که مسلمانان ذهنیت و خاطره خوشی از آن نداشته باشند. در سه ماه ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم که ماه‌های حرام و قبل از ماه صفر بودند، اعراب از جنگ و خونریزی دست می‌کشیدند، ولی یکدیگر را به آمدن ماه صفر و آغاز دوباره جنگ تهدید می‌کردند و با پایان یافتن محرم، جنگ را از سر می‌گرفتند. وقایعی چون جنگ صفین، ورود کاروان اسرای کربلا به شام، اربعین امام حسین (ع) و شهدای کربلا، وفات پیامبر اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در این ماه اتفاق افتاده است. در روایات آمده که مسلمانان برای رفع بلا در این ماه، بسیار صدقه بدهند. شیعیان در دهه آخر ماه صفر یعنی از  اربعین امام حسین (ع) تا شهادت امام رضا (ع) همچون ماه محرم به سوگواری و برپایی آیین‌های عزاداری می‌پردازند.

مناسک ماه صفر در زواره

آخرین روزهای این ماه در زواره مراسم ویژه ای برقرار بوده است

ماه صفر دومین ماه قمری است. وقوع برخی حوادث ناگوار در این ماه موجب شده که مسلمانان ذهنیت و خاطره خوشی از آن نداشته باشند. در سه ماه ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم که ماه‌های حرام و قبل از ماه صفر بودند، اعراب از جنگ و خونریزی دست می‌کشیدند، ولی یکدیگر را به آمدن ماه صفر و آغاز دوباره جنگ تهدید می‌کردند و با پایان یافتن محرم، جنگ را از سر می‌گرفتند. وقایعی چون جنگ صفین، ورود کاروان اسرای کربلا به شام، اربعین امام حسین (ع) و شهدای کربلا، وفات پیامبر اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در این ماه اتفاق افتاده است. در روایات آمده که مسلمانان برای رفع بلا در این ماه، بسیار صدقه بدهند. شیعیان در دهه آخر ماه صفر یعنی از  اربعین امام حسین (ع) تا شهادت امام رضا (ع) همچون ماه محرم به سوگواری و برپایی آیین‌های عزاداری می‌پردازند.

حواشی حاشیه‌ها

توجه بیش‌ازحد به حواشی باعث غفلت از متن است

شاید شما نیز تا به حال درگیر با مباحث حاشیه‌‌ای شده باشید. به طور معمول وقــتی که مــوضــوعی، بسیارمهم و حساسیت‌برانگیز باشد یا از اهمیت کمی ‌برخوردار باشد، حواشی پیرامون آن موضوع شکل می‌گیرند. به نظر می‌رسد توجه به حواشی درباره  یک موضوع، بیش از خود موضوع اصلی، ظرفیت ایجاد بحث و بررسی دارند، اما مهم‌تر از همه این است که برای برخی از افراد، توجه‌کردن و سخن‌گفتن در خصوص حواشی موضوعات از جذابیت و ضرورت بیشتری برخوردار است. همچنین عامل فرهنگ یک جامعه نیز می‌تواند در این میان نقش بارزی ایفا کند. بنابراین اگر بخواهیم به دسته‌بندی عوامل تولید و حاشیه و ترویج آن بپردازیم، می‌توانیم سه عامل اساسی را بدون توجه به شدت تأثیر آن‌ها مورد اشاره قرار دهیم.

اشتراک در RSS - مراسم مذهبی