والت

سود‌جویی جدید از کریپتو

بیت‌کوین‌ سقف تاریخی 18 هزار دلار را رد کرد

بیت‌کوین‌ سقف تاریخی 17 هزار و سپس 18 هزار دلار را رد کرد تا بار دیگر جذابیت بالای سرمایه‌گذاری در کریپتو را به رخ بکشد. اگر پنج‌سال قبل پنج‌میلیون تومان بیت‌کوین خریده‌بودید، امروز بیش از یک‌میلیارد و 190 میلیون تومان سرمایه ‌داشتید؛ ولی این فقط روی زیبای سرمایه‌گذاری در رمز‌ارز‌هاست. ماه‌های گذشته با شروع روند صعودی جدید بیت‌کوین در شبکه‌های اجتماعی تبلیغات گسترده‌ای برای جذب مردم به بازار کریپتو انجام می‌شود.

سود‌جویی جدید از کریپتو

بیت‌کوین‌ سقف تاریخی 18 هزار دلار را رد کرد

بیت‌کوین‌ سقف تاریخی 17 هزار و سپس 18 هزار دلار را رد کرد تا بار دیگر جذابیت بالای سرمایه‌گذاری در کریپتو را به رخ بکشد. اگر پنج‌سال قبل پنج‌میلیون تومان بیت‌کوین خریده‌بودید، امروز بیش از یک‌میلیارد و 190 میلیون تومان سرمایه ‌داشتید؛ ولی این فقط روی زیبای سرمایه‌گذاری در رمز‌ارز‌هاست. ماه‌های گذشته با شروع روند صعودی جدید بیت‌کوین در شبکه‌های اجتماعی تبلیغات گسترده‌ای برای جذب مردم به بازار کریپتو انجام می‌شود.

اشتراک در RSS - والت