گالری نقاشی

نگاهی به زیست و هنر نوشین نفیسی
میترا پورمعمار، پروانه سیلانی و مریم حسینی مدیران گالری‌های هنری از وضعیت گالری‌ها و دلیل نبود برنامه‌های آنلاین می‌گویند

نقاشِ بودن

نگاهی به زیست و هنر نوشین نفیسی

یکم: نمایش مرور آثار نوشین نفیسی است. آمدم موزه هنرهای معاصر تا یک بار دیگر کارهای نوشین نفیسی را ببینم. چقدر هم خوب شد. رنگ کرونایی اصفهان قرمز شده. موزه از فردا تعطیل است. در بازدید قبلی فکر کرده بودم تنها راهی که برای نوشتن درباره آثار نفیسی هست این است که بنشینی وسط هر مجموعه و خودت را بچلانی تا عصاره تأثراتت بچکد روی صفحه‌کلید. کارها آن‌قدر زیاد و نشانه‌ها و معانی آن‌قدر متکثرند که از این سالن به سالن بعدی هر چه نقش است در ذهن تاب می‌خورد و در هم می‌پیچد و محو می‌شود. چنین صورتی از سرگردانی مخاطب در مواجهه با نمایش مرور آثار تا حد زیادی طبیعی است؛ در یک آن با یک عمر مواجه می‌شوی. در اینطور نمایش‌ها گرفتاری مخاطب با سندرم استاندال1  حتمی است.

نمایشگاه مجازی، گالری‌های اصفهان را نجات نمی‌دهد

میترا پورمعمار، پروانه سیلانی و مریم حسینی مدیران گالری‌های هنری از وضعیت گالری‌ها و دلیل نبود برنامه‌های آنلاین می‌گویند

سیزده ماه از همه‌گیری کرونا می‌گذرد و به نظر می‌رسد مشاغل و حرفه‌های هنری چاره‌ای جز سازش و زندگی با شرایط دشوار کرونا ندارند. واقع‌بینی حاصل از نامعلوم بودن زندگی در زیر سایه شوم کرونا دو راه پیش رو می‌گذارد: تعطیلی و تسلیم‌شدن یا کنار آمدن با ایده و طرح‌هایی که حداقل‌ها را تأمین می‌کند. طرح حداقلی گالری‌های هنری هم برگزاری نمایشگاه‌هایی به‌صورت مجازی است؛ نمایشگاه‌هایی که چندان هم موردعلاقه مدیران گالری‌ها و هنرمندان نیست. حالا و پس از آزمون‌وخطاهایی که در عرصه نمایشگاه مجازی شکل گرفته است، با سه نفر از مدیران گالری‌ها در اصفهان یعنی میترا پورمعمار، پروانه سیلانی و مریم حسینی درباره موفقیت یا عدم‌موفقیت نمایشگاه‌های مجازی و آنلاین و همچنین شرایط کنونی گالری‌ها گف‌توگو کردیم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گالری نقاشی