کلوزآپ نمایشگاه

تیزر گفتگو با علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان