کلوزآپ نمایشگاه

گفت‌وگو با علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان