آتش‌سوزی در بستر زاینده رود

این آتش سوزی که در نزدیکی سی و سه پل بود با حضور به موقع آتش‌نشانان مهار شد.