آزاده عزیزیان

هویج شوری...

هویج پس از برداشت به دلیل گل آلود بودن باید پیش از عرضه در بازار مصرف شسته شود. در اصفهان به عنوان  یکی از قطبهای پخش هویج در کشور ، استخرهای هویج شویی فعال است که این محصول را به صورت صنعتی یا سنتی شستشو ، بسته بندی برای عرضه به بازار آماده میکنند.تعداد زیادی از این واحدهای هویج شویی، در حاشیه رودخانه زاینده رود قرار دارند .این روزها با توجه به بازار زیاد تقاضای هویج ، کار این واحد های صنفی نیز زیاد شده است.

زندگی روزمره (4)

شهر با کوچه‌ها و خیابان‌هایش، با آمد و شد مردم و اهالی شهر، با داستان‌های متنوع، با رفتارهای اجتماعی قابل تحلیل و… قلمرو جذاب و وسوسه‌انگیز عکاسان بسیاری است. عکاسی خیابانی یکی از محبوب‌ترین و فربه‌ترین ژانرهای عکاسی هنری و حرفه‌ای است و عمدتاً به اتفاقات و روابط شهری و شهروندی در کوچه و خیابان‌ها می‌پردازد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - آزاده عزیزیان