الهه ایزدی

یک شهروند ساده ساده!

تأملی کوتاه بر ضعف رابطه سازمان‌ها با شهروندان در جامعه

زمانی اکثر مردم در خانه‌های خود با کمک اقوام به دنیا می‌آمدند و در یک محله یا محیط محلی بزرگ می‌شدند. شغل پدری و خانوادگی را پیش می‌گرفتند و با هم‌طایفه‌ای، هم‌محله‌ای یا فامیل خود تشکیل خانواده می‌دادند. به‌احتمال‌زیاد همراه با خانواده‌ای گسترده زندگی می‌کردند و مرگشان نیز در همین فضا اتفاق می‌افتاد. همه آنچه یک انسان از بدو تولد تا انتهای عمر برای زیستن لازم داشت این بود که از منظر افراد محلی و هم‌خون به رسمیت شناخته شود. به رسمیت شناخته شدن توسط نزدیکان تقریبا به‌معنای تضمین شغل، مسکن، ازدواج، احترام، هویت و... بود و پیوندهای قومی و خانوادگی فراهم‌کننده نیاز افراد جامعه به‌شمار می‌آمد.

یک شهروند ساده ساده!

تأملی کوتاه بر ضعف رابطه سازمان‌ها با شهروندان در جامعه

زمانی اکثر مردم در خانه‌های خود با کمک اقوام به دنیا می‌آمدند و در یک محله یا محیط محلی بزرگ می‌شدند. شغل پدری و خانوادگی را پیش می‌گرفتند و با هم‌طایفه‌ای، هم‌محله‌ای یا فامیل خود تشکیل خانواده می‌دادند. به‌احتمال‌زیاد همراه با خانواده‌ای گسترده زندگی می‌کردند و مرگشان نیز در همین فضا اتفاق می‌افتاد. همه آنچه یک انسان از بدو تولد تا انتهای عمر برای زیستن لازم داشت این بود که از منظر افراد محلی و هم‌خون به رسمیت شناخته شود. به رسمیت شناخته شدن توسط نزدیکان تقریبا به‌معنای تضمین شغل، مسکن، ازدواج، احترام، هویت و... بود و پیوندهای قومی و خانوادگی فراهم‌کننده نیاز افراد جامعه به‌شمار می‌آمد.

هی رفیق، دستت را به من بده!

تأملی بر خاصیت التیام‌بخشی «پاتوق شهری» در دنیای پرمخاطره کنونی

در دنیایی زندگی می‌کنیم که یکی از وجوه اصلی‌اش غیرشخصی‌بودن زندگی است. امروزه اشتغال به منزله فعالیتی اساسی و منبعی اقتصادی، بخش بزرگی از زندگی‌مان را به‌تسخیر درآورده است. هر روز اشخاص زیادی را در اتوبوس، مترو، خیابان یا راهروهای محل کارمان می‌بینیم که هیچ آشنایی شخصی با آن‌ها نداریم. هزاران کنش اجتماعی با فروشندگان، مراجعان، صندوق‌داران، خریداران و... انجام می‌دهیم بدون آنکه در آن‌ها معنای عمیق و ارضاکننده‌ای باشد. در این‌میان درگیر انواع موقعیت‌هایی هستیم که فرصت برقراری ارتباطی عمیق‌تر و دوستانه‌تر را نمی‌دهد و وضعیت‌های نصف و نیمه‌ای که صرفا برای پیشبرد اهداف دیگر زندگی از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

اشتراک در RSS - الهه ایزدی