امیر سنجوری

حمایت حقوقی از آثار هنری ثبت شده داخل و خارج از کشور

می‌دانیم و سابق بر این نیز عنوان کرده‌ایم که آثار هنری فقط به شرطی که برای اولین بار در ایران به ثبت رسیده یا منتشر شده باشند از حمایت‌های قانونی مربوط به «حقوق مادی» بهره‌مند می‌گردند و آثار هنری که برای اولین بار در خارج از کشور به ثبت رسیده باشند، چنین حمایتی در ایران نخواهند داشت. اما در مطلبی که اکنون مقابل شماست می‌خواهیم به این مسئله نگاه کنیم که صرف نظر از حمایت‌های معطوف به حقوق مادی در قانون به نفع آثاری که در ایران ثبت و نشر شده‌اند، وضعیت نوع دیگری از حمایت یعنی حمایت از  «حقوق معنوی» آثار هنری که در خارج از کشور خلق یا نشر شده‌اند چگونه خواهد بود؟

آیا حقوق تصویر با حقوق عکس متفاوت است؟

در قانون خاص حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال چهل و هشت خورشیدی، در ماده دوم، آنجا که ردیف‌های دوازده‌گانه هنرهای مشمول چتر حمایتی این قانون برشمرده شده است در دو ردیف جداگانه، یکی به تصویر و یکی به اثر عکاسی اشاره شده است. همین تفکیک این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا این دو اثر هنری از یکدیگر جدا بوده و حقوق متفاوتی دارند یا این گونه نیست؟

یک استثنا برای حقوق ذکر منابع در مقالات

می‌دانیم که هرگونه نشر و پخش و توزیع، انواع استفاده و به‌طور کلی هرگونه بهره‌برداری از یک اثر هنری و حتی غیر هنری اما در حوزه مالکیت فکری، مستلزم رعایت برخی تشریفات قانونی و اخلاقی است؛ از این جمله کسب اجازه از پدیدآورنده اصلی و ذکر منبع و روش اقتباس یا درج عینی یا گرته‌برداری یا کپی و نظایر این‌هاست.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - امیر سنجوری