امیر سنجوری

اثبات قصد و رضا و اراده در قراردادهای هنری سفارشی

همه روابط کاری مربوط به هنرمندان که بار تجاری و مالی دارند لزوما در قالب قراردادهای مکتوب نیستند. روش‌های برقراری روابط هنری با توجه به روحیه هنرمندان و اعتماد جاری در مجامع هنری و ماهیت هنر، با قراردادهای تجاری متفاوت است. به همین دلیل در بسیاری از مواقع وقتی در آثار هنری سفارشی صحبت می‌کنیم ممکن است هنرمندان اصراری به تنظیم قراردادهای کتبی طبق چهارچوب‌های حقوقی نداشته باشند.

حمایت قانون از انواع ترانه و تصنیف

قبل از ورود به بحث حقوقی ترانه و تصنیف یا تکست (text) که در آثار موسیقی با کلام مطرح هستند، لازم است مقدمه کوتاهی بر معرفی ادبی این گونه‌ها داشته باشیم. با اینکه ترانه‌سرایی به نسبت هنر تازه‌ای محسوب می‌شود و علت تازگی آن نیز به تازگی سبک‌ها و گونه‌های موسیقی‌های رایج امروز بر می‌گردد باید دانست که قبل از این و در سال‌های دورتر وقتی اثر موسیقی مزین به کلام می‌بود به آن تصنیف یا شعر گفته می‌شد. خوانندگان در گذشته با استفاده از اشعار شاعران اقدام به آهنگ‌سازی کرده و آن را اجرا می‌کردند. در این حالت با اثر مستقلی به نام شعر مواجه بودیم که حتی قبل از اجرا در آهنگ نیز موجودیت جدا و کامل هنری داشت. از جایی به بعد تصنیف‌ها باب شدند بدین شکل که آهنگ سازها با ارائه سفارش به شاعران از آنان درخواست می‌کردند که قطعاتی را متناسب با دستگاه‌ها و به قولی، ملودی‌های مد نظر آنان بنویسند. این تصنیف‌ها نسبتا اختصاصی‌تر می‌شدند. وضعیت حقوقی این تصنیف‌ها بدین شکل بود که تا قبل از سفارش آهنگساز یا خواننده موجودیت مستقلی نداشتند و پس از آن خلق می‌شدند.

سرقت مقاله‌های علمی

با این که عنوان قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در ابتدا متبادرکننده حمایت کلی از حقوق هنرمندان است، اما این قانون در اصل حامی هر نوع تألیف و تصنیف نیز هست؛حتی اگر این تألیف‌ها و تصنیف‌ها جنبه هنری نداشته باشند. مقاله‌های علمی نیز از جمله آثاری هستند که مشمول حمایت قوانین حوزه حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - امیر سنجوری