باشگاه مخاطبین

فایل‌ها باید کوچکتر از 10 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd.
فایل‌ها باید کوچکتر از 1000 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png avi mov mp3 ogg wav mp4.