بهراد بهشتی

مقدمه‌ای بر ترجمه کتاب گذارهای دموکراتیک
اصفهان‌زیبا کتاب «مفهوم قانون اساسی در ایران معاصر» نوشته داوود فیرحی را بررسی کرد

دموکراسی؛ دلالت‌ها و لوازم

مقدمه‌ای بر ترجمه کتاب گذارهای دموکراتیک

«دموکراسی» برساخته از دو واژه یونانی است: دموس به معنای مردم و کراتوس به معنای حکومت؛ از همین رو آن را حکومت مردم یا مردم‌سالاری تعریف و ترجمه کرده‌اند؛ تعریفی که از کثرتِ تکرار، ملال‌آور و از شدتِ کلیت، پُرابهام و راهزن شده است. این ناروشنی در معنای دموکراسی مانند بسیاری دیگر از واژگانِ دلکش البته اگر آبی گوارا برای مردم به ارمغان نیاورده، برای شماری از اصحابِ قدرت، نانِ دندان‌گیری در انبان داشته است؛ به گــونــه‌ای که بـــرخـــی از آدمی‌خوارترین دیکتاتورهای دوران ما نیز بر فرمانروایی خون‌ریز و وحشت‌خیزِ خود نامِ دموکراسی نهاده‌اند.

جز «نکویی» اهل کرم نخواهد ماند!

مرد شریف و فروتن «سید علی نکویی» خاکیان را وداع گفت و به افلاکیان پیوست. خبر گرچه نامنتظَر نبود، اما همچنان جان آدمی را از اندوه و ناگواری می‌آکند و شرنگی تلخ در کام می‌ریزد و اشک در دیده می‌نشاندبزرگ‌مردی از تبار پاکان و نیکان از میان ما رخت بربست ‌که به زیور بسی فضائل انسانی و ملکات اخلاقی آراسته بود و جای خالی‌اش به‌آسانی و ارزانی پر نخواهد شد.

تبارشناسی قانون ایرانی

اصفهان‌زیبا کتاب «مفهوم قانون اساسی در ایران معاصر» نوشته داوود فیرحی را بررسی کرد

«کلمه "قانون" مهم‌ترین واژه در ایران معاصر است. این "یک کلمه" قریب دویست سال است که محور و مدار مناقشه در باب سیاست، دین و تجدد است و دو قرنی می‌شود که اندیشه و عمل ما را در کمند خود دارد.» واپسین کتاب انتشاریافته شادروان دکتر داوود فیرحی با این جملات آغاز می‌شود و دریغ که آن استاد فرزانه فروتن، پیش از انتشار این کتاب، چشم از جهان فروبست و کتابش را بر پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها ندید. کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» که به بررسی تحول و تطور مفهوم و معنای واژه «قانون» از زمان حکومت صفویان تا پیش از طلوع انقلاب مشروطه و سرآغاز بیداری ایرانیان اختصاص دارد، همچون دیگر آثار مرحوم فیرحی در نوع خود اثری بدیع، محققانه و سودمند است که با ژرف‌نگری به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران پیشامشروطه با محوریت «قانون» و رابطه آن با دیگر اضلاع اندیشه و هویت ایرانی نظیر سلطنت، شریعت و حق حاکمیت ملی پرداخته است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهراد بهشتی