ترنج مدرس

فرمول توسعه اقتصاد شهر

شهرها باید نقش فعالی در ایجاد اقتصاد پایدار و بهبود کیفیت زندگی همه ساکنان شهرها داشته باشند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد تلاش‌های اقتصادی و توسعه اجتماعی شهر زمانی موفق می‌شود که به‌وسیله یک فرایند استراتژیک هدایت شود. بر همین اساس، دیدگاه‌های جدیدی در تهیه طرح‌های توسعه شهری موردتوجه قرار گرفت که بتوانند مسیر حرکت به‌سوی توسعه پایدار شهری را هموار سازند. جوهر اقتصادی شهرها، چگونگی مدیریت آن‌هاست. سه عامل در سنجش اهمیت مدیریت شهری برای توسعه شهرها ایفای نقش می‌کنند: افزایش شتاب تغییرات اقتصادی، شمایل مهارنشدنی فقر و محرومیت اقتصادی.

پروژه‌های شهری پیوست فرونشست می‌خواهد

با ابلاغ قانون مدیریت بحران کشور در شهریور98 می‌توان گفت که وارد دوره‌ای جدید در حوزه مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در کشور نظیر زلزله، سیل، فرونشست زمین، زمین لغزش، ریزگرد، خشک‌سالی و... شده‌ایم. در قوانین مدیریت بحران معمولا شهرداری‌ها در رأس هرم مدیریتی قرار داشتند و حال با تعیین تکلیف استاندار و ابلاغ حکم شهردار اصفهان باید وضعیت مدیریتی این حوزه نیز معلوم شود. اصفهان هر چند در حوزه مخاطرات طبیعی، منطقه‌ای تقریبا امن محسوب می‌شود؛ اما با وقوع پدیده فرونشست و جدی‌شدن آن از چند سال اخیر، باید پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در استان و شهر به این پدیده واکنش قوی‌تری نشان دهند.

شهر زندگی، شهر فرهنگی

وش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری باید تغییراتی را در خود ایجاد کند و به‌جای روش‌های کمی و آماری و در نظر گرفتن مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی، روش‌های کیفی هم به‌کاربرده شده و برای برنامه‌ریزی شهر باید مؤلفه‌های فرهنگی مانند نیازها، ارزش‌ها و هنجارهای مردم، صنایع فرهنگی و... در نظر گرفته شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ترنج مدرس