ترنج مدرس

راهبرد توسعه ستون فقرات شهر

توسعه بر پایه حمل‌ونقل عمومی یا TOD عبارت است از شکل‌گیری و توسعه شهر با هدف افزایش هم‌زیستی میان بافت فشرده در پیوند با نظام حمل‌ونقل عمومی. این شیوه مدلی از توسعه هوشمندانه شهر مبتنی بر یک راهبرد خلاقانه با برنامه‌ریزی مشارکتی در شهرها و نواحی و محله‌های شهری است که هدف اصلی آن تعیین الگوی کاربری زمین با هدف حمایت از حمل‌ونقل عمومی است.

اشتغال، مسکن و توسعه پایدار شهری

در کشورهای درحال‌توسعه، هر سال به میزان پنجاه میلیون نفر بر جمعیت شهری اضافه شده که پیرو آن تقاضاهای مسکن و خدمات شهری هم ایجاد می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از توسعه‌های شهری به صورت ناهماهنگ و بی‌برنامه اتفاق می‌افتند. در بسیاری از شهرها بهداشت و محیط‌زیست به بحران تبدیل شده و فاضلاب و آب‌های سطحی، زهکشی، جمع‌آوری زباله و تجهیزات دفع در فضای نامطلوب قرار دارند. فقر همراه با رشد سریع جمعیت، فشار مضاعفی را بر محیط‌زیست از طریق اثرات بر جنگل‌ها، خاک، آلودگی هوا و... گذاشته است.

جای خالی اقتصاد بازیافت

نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بهترین کشورها در زمینه مدیریت پسماند، در غرب و شمال اروپا قرار دارند که کمتر از 5درصد زباله‌های خود را دفع می‌کنند. همچنین بر اساس آمارهای معتبر بین‌المللی، بیشترین بازیافت زباله‌های شهری با 63درصد مربوط به کشور اتریش است. در کلان‌شهرهای ایران از جمله اصفهان به دلیل عدم مدیریت درست پسماند، این حوزه مزیت اقتصادی بسیار ناچیزی برای شهرداری‌ها دارند. در حال حاضر درآمد اقتصادی مواد بازیافتی در کارخانه‌های بازیافت زباله شامل ظروف فلزی، پلاستیک‌ها و بطری‌های پلاستیکی، پسماندهای کاغذی و کارتن‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته و به همین دلیل شهرداری‌ها با افزایش فعالیت در صنعت پسماند می‌توانند درآمد قابل‌توجهی کسب کنند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ترنج مدرس