حسین صادقی

کلیدواژه‌های گم‌شده بر پرده سینما

نگاهی به بازیگوش‌ها

بازیگوش‌ها به کارگردانی نادره ترکمانی در موقعیتی به تصویر کشیده شده است که در زندگی امروزه شهر نشینی غریب به نظر می‌رسد. صمیمیت و رفاقت اعضای روستا که احتمالا در شمال کشور واقع شده است می‌تواند نگاه کودک یا نوجوان را به خود معطوف کند.

اشتراک در RSS - حسین صادقی