حمیدرضا نیکومرام

تشییع نوجوان فداکار ایذه ای

روز ۱۸ شهریورماه امسال در حالی‌که علی لندی به خانه خاله‌اش رفته بود، متوجه شد در خانه همسایه اتفاقی افتاده است. زنی۸۰ ساله و دخترش به‌ دلیل آتش گرفتن کپسول پیک‌نیک در میان شعله‌های آتش گرفتار بودند و جان‌شان به خطر افتاده بود. در این شرایط بود که پسر ۱۵ ساله با شجاعت به دل آتش زد و کپسول پیک نیک را برداشت و با خود به خانه خاله‌اش برد تا از بالکن بیرون بیندازد اما چون بالکن حفاظ داشت خودش دچار سوختگی شد.

بازدید سرپرست شهرداری اصفهان از «اصفهان زیبا»

سرپرست شهرداری اصفهان روز سه شنبه نهم شهریورماه از مجموعه رسانه ای «اصفهان زیبا» بازدید کرد. علیرضا بوژمهرانی در این بازدید، با کارکنان بخش های مختلف اداری، فنی، تحریریه، سایت، بازرگانی و مالی گفت و گو کرد و از نزدیک در جریان فعالیت های مجموعه رسانه ای اصفهان زیبا قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - حمیدرضا نیکومرام