حمیدرضا نیکومرام

بازدید سرپرست شهرداری اصفهان از «اصفهان زیبا»

سرپرست شهرداری اصفهان روز سه شنبه نهم شهریورماه از مجموعه رسانه ای «اصفهان زیبا» بازدید کرد. علیرضا بوژمهرانی در این بازدید، با کارکنان بخش های مختلف اداری، فنی، تحریریه، سایت، بازرگانی و مالی گفت و گو کرد و از نزدیک در جریان فعالیت های مجموعه رسانه ای اصفهان زیبا قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - حمیدرضا نیکومرام