حمیدرضا نیکومرام

مکان قدیمی برگزاری نمایشگاه‌های اصفهان، مرکز واکسیناسیون کرونا شد

مکان قبلی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان واقع در پل شهرستان به مرکز واکسیناسیون تجمعی و خودرویی شهروندان تبدیل شده است. شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان، محل سابق برگزاری نمایشگاه‌ها را در اختیار ستاد پیشگیری از بیماری کرونا قرار داد تا مردم بدون دغدغه برای تزریق واکسن اقدام کنند. این محل به عنوان مرکز واکسیناسیون شهروندان اصفهان به صورت خودرویی و تجمعی تجهیز شده است.

احیای شب بیست‌ و یکم ماه رمضان در چهارباغ

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در چهارباغ اصفهان برگزارشد. به دلیل تداوم شیوع پیک چهارم کرونا در ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد، برگزاری مراسم شب‌های قدر در شهرهای قرمز و نارنجی باید در فضای باز و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - حمیدرضا نیکومرام