حمیدرضا کرمی

راهنمایی برای گردشگری در شهری که راوی مسیر تاریخ است

طنازی‌های طهران و تهران

راهنمایی برای گردشگری در شهری که راوی مسیر تاریخ است

زمانی که خان قاجار مشغول زهر چشم گرفتن از رقبای ریزودرشتش بود و گذرش به ییلاقی باصفا به نام طهران افتاد و پای اسبش در گل فرو شد و همان‌جا را دارالخلافۀ قجر کرد! بی‌گمان احدالناسی از آن تبار نمی‌توانست بختی به این بلندی را برای طهرانِ تازه متولدشده متصور شود. دفتر روزگار اما ورق بخورد و شاهی از پی شاهی بیامد و خانی از پی خانی برفت، اما طهران ماند و کلی ارج‌وقرب! سروکله‌ مدرنیته که پیدا شد، طهران بال گرفت و بر مسند شهرهای ایران‌زمین نشست. 

اشتراک در RSS - حمیدرضا کرمی