رضا غبیشاوی

آیا زمان مرگ روزنامه فرارسیده؟

روزبه‌روز روزنامه‌های بیشتری دستگاه‌های چاپ را خاموش می‌کنند و «نشر اینترنتی» را تنها گزینه خود اعلام می‌کنند. در کشورها هم فرقی نمی‌کند آمریکا باشد یا اروپا، سؤال اساسی این است: آیا زمان مرگ روزنامه‌ها و رسانه‌های چاپی/کاغذی فرارسیده است؟
 
اشتراک در RSS - رضا غبیشاوی