سمیرا سادات بدخشیان

مقابله با بحران در زندگی

در کنار کامیابی‌های فراوان انسان امروزی در زمینه‌های مختلف، اتفاقات گوناگونی رخ می‌دهد که از کنترل انسان خارج است. بروز حوادث و بحران‌های مرتبط با شرایط حاکم بر زندگی، امری اجتناب‌ناپذیر است. دچار بحران‌شدن امری عادی و انسانی است. اگرچه می‌تواند دردناک باشد و چنین احساس می‌شود که باعث می‌شود انسان تسلط بر زندگی خود را از دست بدهد.

اشتراک در RSS - سمیرا سادات بدخشیان