سیدرضا حسینی

به بهانه روز ملی صنعت چاپ

از رکود تا هم‌بستگی تجاری

به بهانه روز ملی صنعت چاپ

صنعت چاپ، پیشران تولید است. این صنعت، شاخص بزرگی در تولید ناخالص ملی کشورها و از مهم‌ترین ارکان اقتصاد غیرنفتی است. ظرفیت بالای این صنعت در ارتقای تولید داخلی، توسعه سرمایه، افزایش اشتغال و صادرات، اهمیت آن را در جهان اقتصادی کنونی، به ویژه در کشورهایی با موقعیت ژئوپلتیک دو چندان کرده است.

اشتراک در RSS - سیدرضا حسینی