علی عباسی

عباس حاتمی، استاد اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» از تحریم می‌گوید

«دیپلماسی شهری» از چه می‌گوید؟

«الکساندر سیزو» و همکاران، در کتاب «دیپلماسی شهری» که به مناسبت برگزاری اولین کنفرانس جهانی دیپلماسی شهری در ژوئن ۲۰۰۸ در شهر لاهه برگزار شد، به بررسی حوزه‌های نظریه و عملکرد حکمرانی، یعنی مشارکت حکومت‌های محلی در فرایند صلح سازی، می‌پردازند. دیپلماسی شهری مورد بررسی در این کتاب به تمامی فعالیت‌های انجام‌شده توسط حکومت‌های محلی، در جلوگیری از منازعات، برقراری صلح و بازسازی بعد از منازعه‌ها محدود می‌شود. تحلیل شرایط موجود مسائل دیپلماسی شهری و ارائه آن به حکومت‌های محلی و سازمان‌های بین المللی از اهداف اولیه این کتاب است.

تحریم‌های فعلی پس از انقلاب بی‌سابقه است

عباس حاتمی، استاد اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» از تحریم می‌گوید

تحریم، فشار حداکثری، بی ثبات شدن نرخ ارز، تورم لجام‌گسیخته و... همه آن چیزی است که دولت‌های بر سرکارآمده در ایران و به تبع آن مردم، آثار آن را در زندگی خود کاملا لمس کرده‌اند. تحریم‌ها گرچه معمولا اقتصاد را هدف قرار می‌دهند، اما متأثر از رویدادهای سیاسی و تغییر و تحولات بین‌المللی هستند. برای بررسی بیشتر مفهوم اقتصاد سیاسی و تأثیر تحریم‌ها بر مکانیسم اقتصادی و سیاسی کشور با دکتر عباس حاتمی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان گفت‌وگو کردیم. حاتمی معتقد است تداوم تحریم‌ها  یا لغو آن به یک جدال سیاسی میان جناح‌های رقیب در ایران تبدیل شده است. مشروح گفت‌وگو را در اصفهان زیبا می‌خوانید.

اشتراک در RSS - علی عباسی