فاطمه مدیحی بیدگلی

من، ترجمه و ویرایش

برای مترجمان، بیمه مشاغل خانگی در نظر گرفته شود

ترجمه را از کودکی دوست داشتم، شرح قصه‌اش را باری دیگر برایتان در مطلبی جداگانه خواهم نوشت.به‌رغم این‌که از کودکی به ترجمه انگلیسی علاقه داشتم، چنین حسی را به ویرایش نداشتم.از سال 96 و به مدد فجازی بود که با این موضوع آشناتر و به آن علاقه‌مند شدم. امروز  ویراستار نیستم اما ویراستاران را دوست دارم. گاهی متن‌هایی که ترجمه می‌کنم را خودم تا حدی ویرایش می‌کنم، تلاش می‌کنم تمیز و درست بنویسم و گاهی هم ترجیح می‌دهم متن را به ویراستار بسپارم تا آسوده‌خاطرتر باشم.خبربرگزاری دوره‌های ویراستاری جهاددانشگاهی با همکاری وزارت کار و آن متن پرغلط فراخوان ثبت‌نامشان را چند روز پیش دیدم.

اشتراک در RSS - فاطمه مدیحی بیدگلی