اندیشه

مترجم پیام آسمانی برای اهالی زمین

عظمت شهیدبهشتی در قامت یک ملت بود

در نسبت امام خمینی و شهید بهشتی، امام‌خمینی دارای دو ساحت بود. 

عشق

|قاصدک| شماره ششم
سالروز شهادت مظلومانه آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از ياران باوفايش
نسبت‌دادن فرضیات غیرقطعی به آیات قرآن و پیوند آن با یافته‌های علمی ابطال‌پذیر، مصداق بارز افراط است
روش علم جدید استنتاج از طریق بهترین تبیین است با نتایجی غیرقطعی

قرآن، انکارناپذیر علم جدید، ابطال‌پذیر

نسبت‌دادن فرضیات غیرقطعی به آیات قرآن و پیوند آن با یافته‌های علمی ابطال‌پذیر، مصداق بارز افراط است

در مطلب قبلی، درباره عدم قطعیت علم جدید صحبت کردیم. در مطلب قبلی، درباره عدم قطعیت علم جدید صحبت کردیم. 

اشاعه فحشا به بهانه می تو

دین اسلام به‌واسطه دستورهای فردی و اجتماعی، درصدد تأمین امنیت انسان در ابعاد گوناگون است. ازجمله دستورات مهم اخلاقی اسلام موضوع حیاست. حیا همچون لباسی بر تن عریان فرد یا اجتماع پوشانده می‌شود تا از خطر در امان بمانند. دستورات متعدد شرع مبنی بر رعایت پوشش، نحوه گویش و چگونگی حضور زن و مرد در اجتماع برای رسیدن به همین هدف است. رعایت حیا بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است و البته برای زنان به دلیل دارا بودن جذابیت‌هایی که بخشی از طبیعت آن‌هاست لازم‌تر.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اندیشه