فریده روشن

پیوند خواهرخواندگی و توسعه پایدار شهری

دیپلماسی شهری درآمد پایدار برای شهر به ارمغان می‌آورد

جهانی‌شدن یکی از مفاهیم چالش‌برانگیز عصر ماست که عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. در این عصر فناوری‌های اطلاعاتی نوین و فراملی مانند اینترنت، رادیو، تلویزیون و ماهواره، جهان را به دهکده‌ای مبدل کرده است که اطلاعات و اخبار به‌سرعت در آن پراکنده می‌شود. از این رو، فضای مجازی قلمروی برای تبادل اطلاعات و شکل‌گیری تعاملات مختلف میان افراد و گروه‌های اجتماعی شده است که دولت‌ها نمی‌توانند کنترل مؤثری بر آن داشته باشند.

نقش زنان در مشارکت و توسعه

توسعه مفهومی چندبعدی است و برای توسعه‌یافتگی توجه به همه ابعاد آن به‌طور متوازن امری مهم به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو ضرورت دارد جایگاه زنان، به‌عنوان نیمی از افراد تشکیل‌دهنده جامعه، در امر توسعه مشخص شود. وجود دیدگاه‌های مختلف درباره نقش زنان، ورود به بحث زن و جایگاه او در توسعه را با مشکل مواجه می‌کند؛ لذا باید ابتدا ببینیم چه نقشی برای زن قائل هستیم. آیا فقط در خانواده برای او نقش قائلیم یا فقط در اجتماع یا تلفیقی از این دو نقش؟ ایفای نقش‌های اجتماعی برای زنان نه مسئله‌ای مربوط به زمان حاضر که امری تاریخی است. 

مشکلات زنان در بحران کرونا

در شرایط کنونی و با شیوع کرونا، تغییرات زیادی در سبک زندگی شهروندان به وجود آمد. این تغییرات همه اقشار جامعه را در بر می‌گیرد و زنان در ایفای نقش‌های خود تغییرات زیادی را تجربه می‌کنند. ازآنجاکه در باور عموم مردم، انجام امور خانه برعهده زنان است، این امر به‌قدری بدیهی تلقی شده که زنان نیز این نقش را پذیرفته و در همه شرایط مبادرت به انجام این امور به‌عنوان وظیفه کرده‌اند. 

اشتراک در RSS - فریده روشن