مجتبی خامه

آیا با اصلاح شاخص کل بورس یا افت دلار، روند بازارهای دیگر نیز ریزشی می‌شود؟

کدام تورم‌زاست؛ بورس یا دلار؟

آیا با اصلاح شاخص کل بورس یا افت دلار، روند بازارهای دیگر نیز ریزشی می‌شود؟

بازارها در چهارماه نخست سال، بازدهی‌های تقریبا مناسب و البته متفاوتی داشتند و در بیشتر این مدت، بورس توانست رشد رؤیایی‌تری داشته باشد و دیگر بازارها نیز به‌خصوص در هفته‌های گذشته، رشد چشمگیری داشتند؛ اما در این یک ماه اخیر، فراز‌و‌نشیب بازارها شبیه به هم بوده و آهنگ حرکتی آن‌ها نیز مانند یکدیگر شده است. درست در این لحظه از زمان مشخص نیست کدام بازار به دیگر بازارها جهت می‌دهد؟

اشتراک در RSS - مجتبی خامه