مجتبی شاه‌مرادی

ناشری به شرط عشق

زمانی که من و دوستم تصمیم گرفتیم به کار نشر بپیوندیم نیاز بود حتما یکی دو نفر از ناشران معتبر صلاحیت ناشرشدنمان را تایید کنند؛ یکی از بهترین گزینه‌ها که برای گرفتن این تایید به ذهنمان آمد، آقای حشمت‌الله انتخابی بود که آن زمان دفتری در خیابان حکیم نظامی داشت.

اشتراک در RSS - مجتبی شاه‌مرادی