محمدرضا شریف

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان، یکشنبه بیست و ششم دی ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.
در این جلسه علی قاسم زاده شهردار اصفهان بودجه سال 1401 را تحویل شورا شهر اصفهان داد . 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - محمدرضا شریف