محمدرضا شریف

آيين امضای تفاهم نامه طرح بزرگ «كلاس شهر» و رونمايی از كتاب كار دانش‌آموز

آيين امضای تفاهم نامه طرح بزرگ «كلاس شهر» و رونمايی از كتاب كار دانش‌آموز وي‍ژه سال تحصيلی 1399-1400، 16 مهر برگزار و در خصوص اهميت اجرای اين طرح در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی دانش‌آموزان و افزايش مهارت‌های اجتماعی آن‌ها تاكيد شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - محمدرضا شریف