محمد حسن‌زاده

اصفهان پس از کودتای 28 مرداد 1332

بی‌شک جنجالی‌ترین چهره اصفهانی (نائینی) دولت مصدق گمان نمی‌کرد زمانی که در اول آبان 1328 در منزل مصدق پیشنهاد تشکیل جبهه ملی را می‌داد، قدرت جبهه ملی به حدی برسد که برای براندازی آن، دو کشور آمریکا و انگلیس با قدرت استبداد پهلوی متحد شوند تا آن نطفه‌ای که در احمدآباد تهران شکل گرفت را سرنگون کنند. دکتر سید حسین فاطمی که در سال 1296 در خانواده‌ای مذهبی در نائین متولد شد، بعدها معروف‌ترین و جنجالی‌ترین فرد در دولت مصدق شد.

اشتراک در RSS - محمد حسن‌زاده