مهدی صادقی

موسیقی و موسیقی دان آلمانی

بررسی نقش موسیقی در خوشبختی و کاهش رنج از دیدگاه نیچه و ‌‌‌فرانتس شوبرت

پیش از اینکه به این نابغه بزرگ موسیقی بپردازیم لازم می‌دانم به بررسی نقش موسیقی در کاهش رنج و حرکت به سمت خوشبختی از دیدگاه فیلسوف فرهنگ و شاعر فیلسوف فردریش ویلهلم نیچه بپردازم. امروزه کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که با افکار و اندیشه‌های این فیلسوف پرآوازه آشنایی نداشته باشد یا حداقل یکی از جملات مشهور او نظیر «ما هنر را داریم تا حقیقت ما را از پای درنیاورد» یا «بدون موسیقی زندگی اشتباهی بیش نیست» را نشنیده باشد یا اینکه «با کوچک‌ترین چیزی می‌توان نیکبخت شد! آهنگ نی! در اندیشه آلمانی خدا نیز سرودخوان است».

بررسی نقش موسیقی در خوشبختی و کاهش رنج از دیدگاه نیچه و ‌‌‌فرانتس شوبرت

موسیقی و موسیقی دان آلمانی

بررسی نقش موسیقی در خوشبختی و کاهش رنج از دیدگاه نیچه و ‌‌‌فرانتس شوبرت

پیش از اینکه به این نابغه بزرگ موسیقی بپردازیم لازم می‌دانم به بررسی نقش موسیقی در کاهش رنج و حرکت به سمت خوشبختی از دیدگاه فیلسوف فرهنگ و شاعر فیلسوف فردریش ویلهلم نیچه بپردازم. امروزه کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که با افکار و اندیشه‌های این فیلسوف پرآوازه آشنایی نداشته باشد یا حداقل یکی از جملات مشهور او نظیر «ما هنر را داریم تا حقیقت ما را از پای درنیاورد» یا «بدون موسیقی زندگی اشتباهی بیش نیست» را نشنیده باشد یا اینکه «با کوچک‌ترین چیزی می‌توان نیکبخت شد! آهنگ نی! در اندیشه آلمانی خدا نیز سرودخوان است».

اشتراک در RSS - مهدی صادقی