پژمان رنجبر

فرهنگ اسامی در جهان ذهنی

تلقی ما از نام‌ها در جهان خصوصی و جهان عمومی

حتما در زندگی روزمره برای شما هم اتفاق افتاده که با دوستی بر سر نام‌گذاری موضوعی اختلاف‌نظر داشته‌اید؛ یعنی او می‌گفته که «این یک فاجعه است» ولی شما آن را یک «حادثه» خوانده‌اید. شما سعی کردید دوستتان را راضی کنید که این اتفاق را یک حادثه صرف بداند، ولی او در مقابل پافشاری کرده که خیر، باید آن را یک فاجعه خواند. اولین پرسشی که پیش می‌آید، این است که آیا واقعا شما درباره دو اتفاق حرف می‌زدید یا نه هریک بازخوردِ خود از آن واقعه را با دیگری به اشتراک گذاشته‌اید؟

ملاصدرا، فیلسوف نامدار ایرانی

ترجمه و توضیحِ فائد الثانیه از رساله فوائد از صدر المتالهین

صدرالمتالهین حکیم خانه‌به‌دوشی بود که به جرم آزادگی روح و فکر مجبور شد از پایتخت و پایتخت‌نشینان روی گرداند. او آثار فلسفی متفکرانی چون سقراط و فلاسفه هم عصر او، افلاطون، ارسطو و شاگردانش و همچنین دانشمندانی چون ابن سینا و خواجه نصرالدین طوسی را دقیقا بررسی کرد و موارد ضعف آنها را باز شناخت و مسائل مبهم مکاتب را به خوبی دانست. ملاصدرا پایه‌گذار حکمت متعالیه است که حاوی ژرف ترین پاسخ ها به مسائل فلسفی است.

هایائو میازاکی و هزارتوی واقعیت
تلقی ما از نام‌ها در جهان خصوصی و جهان عمومی
ترجمه و توضیحِ فائد الثانیه از رساله فوائد از صدر المتالهین

کلاغ‌ها از مترسک گریختند!

هایائو میازاکی و هزارتوی واقعیت

شاید خیلی از ما فکر کنیم که در این زمانه دیگر جایی برای اسطوره‌ها نیست؛ در عصری که فناوری از سر و روی آن بالا می‌رود، چیزی مانند اسطوره شاید تنها حس عتیق‌پرستی ما را نوازش دهد. به همین خاطر وقتی به آثار انیمه‌سازی چون هایائو میازاکی نگاه می‌کنیم، چون فیلمی تخیلی به آن نظر می‌اندازیم و آن را فرسنگ‌ها از خود و جهان خود دور و بعید می‌دانیم. حتما با خود گفته‌ایم که چه شگفت از این تصاویر و معانی و دیگربار رو به محصولات فرهنگی متداول آورده‌ایم.

فرهنگ اسامی در جهان ذهنی

تلقی ما از نام‌ها در جهان خصوصی و جهان عمومی

حتما در زندگی روزمره برای شما هم اتفاق افتاده که با دوستی بر سر نام‌گذاری موضوعی اختلاف‌نظر داشته‌اید؛ یعنی او می‌گفته که «این یک فاجعه است» ولی شما آن را یک «حادثه» خوانده‌اید. شما سعی کردید دوستتان را راضی کنید که این اتفاق را یک حادثه صرف بداند، ولی او در مقابل پافشاری کرده که خیر، باید آن را یک فاجعه خواند. اولین پرسشی که پیش می‌آید، این است که آیا واقعا شما درباره دو اتفاق حرف می‌زدید یا نه هریک بازخوردِ خود از آن واقعه را با دیگری به اشتراک گذاشته‌اید؟

ملاصدرا، فیلسوف نامدار ایرانی

ترجمه و توضیحِ فائد الثانیه از رساله فوائد از صدر المتالهین

صدرالمتالهین حکیم خانه‌به‌دوشی بود که به جرم آزادگی روح و فکر مجبور شد از پایتخت و پایتخت‌نشینان روی گرداند. او آثار فلسفی متفکرانی چون سقراط و فلاسفه هم عصر او، افلاطون، ارسطو و شاگردانش و همچنین دانشمندانی چون ابن سینا و خواجه نصرالدین طوسی را دقیقا بررسی کرد و موارد ضعف آنها را باز شناخت و مسائل مبهم مکاتب را به خوبی دانست. ملاصدرا پایه‌گذار حکمت متعالیه است که حاوی ژرف ترین پاسخ ها به مسائل فلسفی است.

اشتراک در RSS - پژمان رنجبر