متر به متر با مترو

در حال حاضر خط دوم مترو به‌صورت محور شرقی‌غربی در حال احداث است. شهرداری اصفهان در سال‌های اخیر تلاش کرده است با توجه به هزینه‌های سنگین، سیویل و مباحث عمرانی خط دوم مترو به سرعت پیش رود.

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

البته در خط دوم قطار شهری اصفهان به دلیل ضرورت کاهش معضلات ترافیکی، روش اجرایی با خط یک متفاوت است و ایستگاه‌های آن قبل از ورود تی‌ بی‌ام احداث می‌شود.