از توکیو تا توکیو

سررشسمسافران اصفهانی المپیک را بشناسید

اولین حضور ورزشکاران اصفهانی در المپیک به بیش از نیم قرن بیش باز می‌گردد؛ اما مدال‌آوری ورزش نصف‌جهان در این رویداد به همین اندازه به طول انجامید تا حسرت بی‌مدالی قدمتی به اندازه حضور در این رویداد بزرگ داشته باشد. در گذشته روال کسب سهمیه یا ورودی برای المپیک مطرح نبود و ورزشکاران و تیم‌های برتر با درنظرگرفتن فاکتورهایی نظیر قهرمانی در قاره یا برتربودن در ورزش یک کشور برای حضور در این فستیوال بزرگ ورزشی انتخاب می‌شدند.

شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰

از دو دهه گذشته تاکنون، مسیر راهیابی به المپیک دشوارتر از گذشته شده و ورزشکاران باید پیچ و خم‌های بسیاری را برای رسیدن به این میدان با اهمیت پشت سر بگذارند که این موضوع باعث شده تا صرف حضور در المپیک نیز یک موفقیت برای ورزشکاران حرفه‌ای قلمداد شود.
با توجه به اهمیت موضوع، در این گزارش مروری خواهیم داشت بر ورزشکارانی که از گذشته‌های دور تاکنون سهمیه المپیک را کسب کرده‌اند و نامشان برای همیشه در تاریخ ورزش نصف جهان ثبت شده و با مسافران اصفهانی المپیک از توکیو 1694 تا ریو 2016 همسفر شدیم.