موانع مسکن ارزان در اصفهان

چالش اصفهان، انتخاب زمین برای تحقق طرح دولت است

رئیس‌جمهور قول داده است تا در طول چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود؛ ولی هنوز مشخص نیست از این چهار میلیون واحد چه تعداد سهم اصفهان خواهد بود و این واحدها کجا ساخته می‌شوند. منـابـع مخـتـلـفـی خـبــر مـی‌دهــنـد بـهـارســتـان، فولادشهر و خمینی‌شهر اصفهان میزبان واحدهای ارزان‌قیمت خواهند بود؛ ولی افراد زیادی مانند احمد تولا، دبیر انجمن انبوه‌سازان، عـقـیـده دارند بـهـارسـتـان ظرفیت ساختمان‌سازی بیشتری نـدارد. از طـرفـی بـخـش زیـادی از مـسکـن مــهــر فولادشهر نیز سال‌ها خالی مانده است و شاید این شهر برای مسکن جدید متقاضی چندانی نداشته باشد.

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان می‌گوید بر اساس قانون مجلس، وزارتخانه‌هایی که زمین دارند باید زمین را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در اصفهان وزارت دفاع زمین‌های بسیاری دارد. ولی آیا زمین‌های گران‌قیمت وزارت دفاع در شهر اصفهان برای مسکن اقتصادی مدنظر دولت اسـتـفــاده خـواهــد شــد؟ احمد تولا، دبیر انجمن انبوه‌سازان، در گفت‌وگویی اختصاصی با اصفهان‌زیبا به پرسش‌های این حوزه این‌گونه پاسخ داد.

از چهار میلیون واحد مسکن دولت سیزدهم چه تعدادی در اصفهان ساخته می‌شود؟

هنوز آمار و ارقام دقیقی مشخص نیست یا شاید تاکنون به جمعیت انبوه‌سازان اعلام نشده؛ ولی اگـر شرایط فراهم شود ما در بـخـش سـاخـت وارد می‌شویم.

چه شرایطی؟

دوستان باید زمین اختصاص دهند.

تاکنون اخبار مختلفی درخصوص اختصاص زمین برای این واحدها منتشر شده، کدام‌یک درست است؟

هنوز چیزی را مشخص نکرده‌اند. پس از اعلام ساخت سالانه یک‌میلیون واحد، ما جلسه‌ای در شورای مسکن با حضور استانداری داشتیم، روی کلیات این موضوع بحث شد مانند اینکه بخشی از این واحدها در قالب مسکن روستایی و شهرهای کوچک توسط بنیاد مسکن ساخته شود.

مسکن شهری چطور؟

در این جلسه درباره سهم اصفهان و مسکن شهری بحثی نشد؛ زیرا زمین ندارند. باید برای این طرح زمین اختصاص دهند. شاید تاکنون زمین تأمین شده باشد؛ ولی ما خبر نداریم.

بر اساس قانون، زمین این طرح باید توسط وزارتخانه‌ها تأمین شود؟

مصوبه مجلس برای جهش تولید همین است. وزارتخانه‌هایی که زمین دارند باید آن را برای ساختمان‌سازی در اختیار راه‌و شهرسازی قرار دهند.

کدام وزارتخانه زمین بیشتری در اصفهان دارد؟

تا آنجا که ما خبر داریم وزارت دفاع اطراف اصفهان زمین دارد. پادگان‌هایی آزاد شده یا آزاد می‌شوند.

زمین‌های وزارت دفاع در اصفهان قیمت بالایی دارند. از این زمین‌های گران‌قیمت مسکن اقتصادی ساخته می‌شود؟

وزارت دفــاع مــقـداری زمـیـن ســمـت شاهین‌شهر دارد. آن زمین‌ها ارزان‌قیمت هستند. شاید آن‌ها را برای ساخت مسکن اختصاص دهند.

به‌غــیـــراز وزارت دفــــاع، چـــه وزارتخانه‌هایی در اصفهان زمین دارند؟

اداره‌های دیگر نیز در اصفهان زمین دارند؛ ولی آمار دقیقی در اختیار ما نگذاشته‌اند.اما سه هزار و 500 واحد نیز در بهارستان پیگیر بودند.

به نظر شما بهارستان ظرفیت ساخت آپارتمان بیشتری دارد؟

من فکر می‌کنم ظرفیت بهارستان تکمیل شده است؛ ولی شاید در فولادشهر بتوانند ساخت‌وساز داشته باشند.

به نظر شما فولادشهر در طرح مسکن مهر نمره قابل‌قبولی گرفت؟ تعداد زیادی از واحدهای این بخش هنوز خالی هستند.

تعداد واحدهای خالی فولادشهر زیاد نیست. مسکن مهر فولادشهر زمانی که ساخته شد واحدهای خالی زیادی داشت؛ ولی پس از افزایش قیمت اخیر واحدهای زیادی در این منطقه خریدوفروش شد تا تقریبا متقاضی آن‌ها تأمین شود.

احتمال دارد تعدادی از واحدهای جدید فولادشهر نیز مانند مسکن مهر سال‌ها خالی بمانند؟

باید دو مسئله را در نظر بگیریم. اول اینکه بپذیریم تعدادی از این واحدها خالی بمانند و دیگر اینکه محل بهتری برای مسکن مهر انتخاب کنیم.

ولی افراد زیادی به محل مسکن مهر فولادشهر انتقاد داشتند.

محل مسکن مهر فولادشهر تقریبا نقـطـه ایـدئالـی نـبـود. دو محـلـه را رها کرده بودند و در محله سوم ساخت‌وساز انجام دادند. این فاصله بین دو محله به چه دلیلی بود. به نظر من اگر در این دو محله خالی بین فولادشهر و مسکن مهر واحد بسازند شاید استقبال شود و متقاضی داشته باشد.

دیدگاه‌ها

ننوشتند فولادشهر اصفهان یا

علی
ننوشتند فولادشهر اصفهان یا بهارستان اصفهان؟؟ نوشتند خمینی شهر اصفهان!!! در صورتی که بهارستان جز شهرستان اصفهان است و خمینی شهر برای خودش شهرستان مجزایی است.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.