حواسمان به نابازیگران کودک و نوجوان باشد

جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان را می‌توان به‌نوعی متعلق به آنان دانست؛ هرچند هر سال تعداد آثاری که برای کودکان و نوجوانان باشد، نه درباره‌ آنان رو به کاستی رفته است و به قولی یک سوی ماجرای یعنی مخاطب را به ندرت می‌توان به کودک و نوجوان اختصاص داد. با این حال، نباید فراموش کرد که در سوی دیگر یعنی سوی ساخت و تولید اثر، همچنان کودکان و نوجوانان نقش اصلی را ایفا می‌کنند و اکثر آنان نیز نابازیگر بوده و معمولا برای نخستین بار مقابل دوربین قرار می‌گیرند؛ بنابراین، همین موضوع می‌تواند چالش جدی‌ای در برخورد با آنان را پیش روی عوامل سازنده قرار دهد.

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

 چگونگی حضور عوامل در نشست های مطبوعاتی را می‌توان بازنمودی از روابط و نحوه مواجهه سازندگان با چالش ذکرشده دانست. بدیهی است که چنانچه این جشنواره منتسب به کودکان و نوجوانان نبود، لزوم توجه به این موضوع نیز از بین می‌رفت؛ اما نظر به حساسیت‌ها و اهمیت شکل‌گیری شاکله شخصیت بزرگسالی در این رده سنی  را نباید فراموش کرد که هرگونه فضایی به دور از صمیمیت و همدلی در کار با نابازیگران کودک و نوجوان می‌تواند روابط آتی حرفه‌ای و شخصی او را تحت تأثیر قرار دهد.
 (قابل ذکر است که صمیمیت در کنار اقتدار قابل جمع است) نباید الزام‌هایی که برخی سازندگان که یا خود آن‌ها را در طول ساخت به وجود می‌آورند یا از شرایط مختلف شکل می‌گیرند، در قالب‌های اضطراب و خستگی‌های روحی و جسمی به کودکان و نوجوانانی که نابازیگرند و آمادگی تحمل فشار به یک‌باره را ندارند منتقل شده و به یک‌باره با محیط حرفه‌ای سینما روبه‌رو شوند. حفظ این استعدادها برای آینده‌ای درخشان را باید در کنار لزوم آموزش صحیح مد نظر قرار داد و آن‌ها را در بافتار رابطه‌ای مبتنی بر نیازها و تاب و توانشان به سمت روزهای حرفه‌ای‌تر و درخشان‌تر رهنمود ساخت.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.