ناژوان، میرزاطاهر و خیام؛ مثلث ضدلاکچری

تقاضا برای خرید ملک در محله‌های لوکس شهر کاهش پیدا کرد

آبشار، مشتاق، آینه‌خانه، مرداویج، میر، آپادانا، عباس‌آباد و سایر محله‌های لوکس اصفهان در طول سال‌های گذشته با نوسان‌های ارزی، بازار مسکن پرتقاضایی را تجربه کردند تا قیمت املاک آن‌ها سر به فلک بکشد! تابستان امسال در این مناطق آپارتمان‌هایی با قیمت هر مترمربع بالاتر از 100 میلیون تومان نیز آگهی شد تا خرید ملک در این مناطق برای افراد زیادی غیرممکن باشد. در مقابل، مشاهده‌‌های میدانی و گفت‌وگو با فعالان بازار مسکن نشان می‌دهد افزایش قیمت شدید ملک در مناطق لوکس شهر، تقاضا برای آپارتمان در محله‌های نزدیک به آن‌ها مانند ناژوان، مــیـرزاطــاهـــــر و خــیــــام را افزایش داده ست.

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

مثلث ناژوان، میرزاطاهر و خیام در حقیقت محله‌های ضدِلاکچری شهر هستند، شرایط و قیمت املاک این سه محله باعث شده تا تقاضا در محله‌های لاکچری شهر کاهش پیدا کند. سال‌ها قبل با بودجه دو تا 10 میلیارد تومان، آپارتمان‌های لوکسی در محله‌های لاکچری شهر معامله می‌شد؛ ولی امروز بازار این بازه قیمتی در محله ناژوان، میرزاطاهر و خیام گرم است. نوروزانی، فعال بازار مسکن اصفهان، دراین‌باره می‌گوید: «ثروتمندان شهر هم ترجیح می‌دهند به جای خرید یک آپارتمان 20تا50 میلیارد تومانی آن طرف شهر، در محله ناژوان یا میرزاطاهر خرید کنند، این محله‌ها نیز همسایه زاینده‌رود هستند و آپارتمان‌های لوکسی دارند.» بازار مسکن این سه منطقه در تابستان 1400 به‌ویژه شهریور گرم‌تر از سال‌های قبل بود.

مثلث ناژوان، میرزاطاهر و خیام

با هدف بررسی املاک فروشی در محله ناژوان، میرزاطاهر و خیام، جامعه آماری متشکل از آپارتمان‌های فروشی این محله در طول شهریور تهیه شد. مطالعات آماری روی ایـن جـامــعـه آماری نشان می‌دهد آپارتمان‌های فروشی این سه منطقه در طــــول شهریور در شش بازه قیمتی زیر قرار می‌گیرند:


کمتر از دو مـیـلـیــارد تــومان: 11.8درصد از کل آپارتمان‌های فروشی ناژوان، میرزاطاهر و خیام در طول شهریور کمتر از دو میلیارد تـومـان قـیـمـت‌گــذاری شـــده‌انـــد. ایــــــن آپارتمان‌ها در بیشتر مشاهده‌ها نقلی یا سوییت هستند. آپارتمانی 75 مترمربعی نوساز با قیمت یک میلیارد و 750 میلیون تومان در محله ناژوان، آپارتمانی 56 مترمربعی و پنج سال ساخت با قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان در محله میرزاطاهر و آپارتمانی 80 مترمربعی و 12 سال ساخت با قیمت یک میلیارد و 400 میلیون تومان در محله خیام از جمله املاک این دســتــه قرار می‌گیرند. به گفته چند نفر از فعالان بازار مسکن اصفهان، این آپارتمان‌ها در طول شهریور بازار پرتقاضایی نداشتند.
دو تا سه میلیارد تومان: آخرین ماه تابستان 23.7درصد از آپارتمان‌های فروشی ناژوان، میرزاطاهر و خیام بین دو تا سه میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. این آپارتمان‌ها نسبت به دسته قبلی بزرگ‌ترند؛ ولی در بیشتر مشاهده‌ها بیشینه متراژ آن‌ها به 120 مترمربع نمی‌رسد، در نتیجه برای هر مترمربع، بالاتر از 20 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. برگ برنده این آپارتمان‌ها در این سه محله نمای لوکس داخلی و بیرون آن‌هاست. سازندگان آپارتمان‌های دو تا سه میلیاردی ناژوان، میرزاطاهر و خیام را لوکس طراحی کرده‌اند. آپارتمانی 125 مترمربعی و نوساز با قیمت دو میلیارد و 900 میلیون تومان در محله ناژوان، آپارتمانی 110 مترمربعی و نوساز با قیمت دو میلیارد و 860 میلیون تومان در محله میرزاطاهر و آپارتمانی 86 مترمربعی و 10 سال ساخت با قیمت دو میلیارد و 680 میلیون تومان در محله خیام از جمله آگهی‌های فروش ملک در این بازه قـیـمـتـــی هستند.
سه تا چـهــار مـیـلـیـارد تومان: بیشترین تعداد آپارتمان‌های فروشی ناژوان، میرزاطاهر و خیام در شهریور بین سه تا چهار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، سهم این بازه 33.8درصد است. با این حساب یک‌سوم از آپارتمان‌های فروشی این سه محله بین سه تا چهار میلیارد تومان قیمت دارند. این آپارتمان‌ها شبیه به آپارتمان‌های چند ده میلیارد تومانی اصفهان طراحی شده‌اند. نمای بیرون و داخلی آن‌ها لوکس است و نسبت به دسته قبلی محل قرارگیری بهتری دارند. آپارتمانی 130 مترمربعی و نوساز با قیمت سه میلیارد و 300 میلیون تومان در محله ناژوان، آپارتمانی 140 مترمربعی و نوساز با قیمت سه میلیارد و 200 میلیون تومان در محله میرزاطاهر و آپارتمانی 135 مترمربعی و 15 سال ساخت با قیمت سه میلیارد و 500 میلیون تومان در محله خیام از جمله آگهی‌های فروش این منطقه در طول شهریور بودند.
چهار تا پنج میلیارد تومان: آپارتمانی 170 مترمربعی و نوساز با قیمت چهار میلیارد و 400 میلیون تومان در محله ناژوان، آپارتمانی 165 مترمربعی و نوساز با قیمت پنج میلیارد تومان در محله میرزاطاهر و آپارتمانی 130 مترمربعی و پنج سال ساخت با قیمت چهار میلیارد و 400 میلیون تومان از جمله آپارتمان‌های فروشی این سه محله در بازه قیمتی چهار تا پنج میلیارد تومان بودند. 10درصد از کل آپـارتـمــــان‌هـــای فــروشـــی ناژوان، میرزاطاهر و خیام در بازه زمانی موردبررسی بین چهار تا پنج میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود. این آپارتمان‌ها تمام ویژگی‌های مثبت دسته قبلی را دارند؛ ولی نسبت به آن‌ها بزرگ‌ترند. در این سه محله آپارتمان‌های بزرگ‌تر از 150 مترمربعی بسیاری با قیمت کمتر از پنج میلیارد تومان آگهی شده است. قیمت آپارتمان مشابه با آن‌ها در محله‌های لوکس شهر چند میلیارد تومان تفاوت دارد.
پنج تا 10 مــیـلــیــــارد تـــومـــــان: لاکچری‌های ناژوان، میرزاطاهر و خیام بین 5 تا 10 میلیارد تومان قیمت دارند. این آپارتمان‌ها سه خوابه هستند و متراژی بالاتر از 160 مترمربع دارند؛ مانند آپارتمانی 240 مترمربعی و نوساز در محله ناژوان با قیمت هفت میلیارد و 600 میلیون تومان. این آپارتمان‌ها مانند آپارتمانی 230 مترمربعی و نوساز با قیمت هفت میلیارد تومان در محله میرزاطاهر به امکانات بی‌شماری تجهیز شده‌اند. این آپارتمان‌ها همچنین فاصله کمی تا زاینده‌رود دارند؛ مانند آپارتمانی 170 مترمربعی و نوساز با قیمت هفت میلیارد و 400 میلیون تومان در محله خیام. نمونه مشابه این آپارتمان‌ها در مناطق لوکس شهر بیشتر از 10 میلیارد و گاهی 20 میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. سهم آپارتمان‌های پنج تا 10 میلیاردی بازار مسکن این محله 19.1درصد از کل آپارتمان‌های فروشی آن است.
بالاتر از 10 مـیـلـیــــارد تــومــــان:  سوپرلاکچری‌های ناژوان، میرزاطاهر و خیام سهمی 1.6درصدی از کل بازار این منطقه دارند. این آپارتمان‌ها در کنار تمام ویژگی‌های مثبت چند دسته قبلی یک ویژگی مهم دارند. این ویژگی مهم منظره آن‌هاست. آپارتمان‌های بالاتر از 10 میلیارد تومان در این سه منطقه، منظره‌ای زیبا رو به زاینده‌رود یا به قول فعالان بازار مسکن «ویوی ابدی» دارند. در بازار مسکن اصفهان منظره زیبای یک آپارتمان، نقش مهمی در تعیین قیمت آن دارد. در محله‌هایی مانند مشتاق و آبشار آپـارتــمـان‌هــایـــی با منـظــره زاینده‌رود گاهی بالاتر از 30 میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند؛ ولی در ناژوان، مــیـــرزاطــاهــــر و خـــیـــــام آپارتمان‌های خوش‌منظره بالاتر از 10 میلیارد و کمتر از 25 میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. آپارتمانی 260 مترمربعی، نوساز با منظره‌ای بی‌نظیر و تجهیزات لوکس با قیمت 18 میلیارد تومان در محله ناژوان، پنت‌هاوسی 400 مترمربعی و نوساز با قیمت 25میلیارد تومان در محله میرزاطاهر و آپارتمانی 265 مترمربعی و 10 سال ساخت با قیمت 11 میلیارد تومان در محله خیام از جمله آگهی‌های فروش آپارتمان‌های سوپر لاکچری در این سه محله هستند.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.