رهن و اجاره نجومی در همسایگی زاینده‌رود

ودیعه میلیاردی و اجاره‌های چند ده میلیونی مناطق لوکس اصفهان

فاصله خیابان توحید تا سه‌راه‌سیمین یا محله شفق فقط چند ایستگاه اتوبوس و کمتر از چند کیلومتر است؛ ولی رهن کامل یک آپارتمان خوش‌جا در توحید به اندازه قیمت یک آپارتمان در شفق یا سیمین است. تابستان 1400 مبلغ رهن و اجاره اگرچه به معضل بزرگ مستأجران و مالکان در بخش‌های مختلف شهر تبدیل شده بود، ولی در محله‌هایی از شهر افرادی با مبالغ نجومی اجاره نشینی می‌کنند. ودیعه چند میلیاردی همراه با اجاره‌های چند ده میلیون تومــانــی در محله‌های لوکس اصفهان، به خصوص محله‌های هم‌جوار با زاینده‌رود، در تابستان و پاییز 1400 بارها در معامله‌های مختلف تکرار شد.

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

عــبــاس‌آبــاد، چهــاربــاغ بالا، نظر، مرداویج، لاهور، آپادانا، مشتاق و سایر محله‌های لوکس شهر همیشه رهن و اجاره نجومی داشتند و پیش از نوسان‌های سال‌های گذشته نیز مبلغ ودیعه بسیاری از آپارتمان‌های این محله‌ها به اندازه قیمت یک آپارتمان در دیگر محله‌های شهر بود. بررسی آپارتمان‌های اجاره‌ای این مناطق از شهر نشان می‌دهد آن‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند. درصد بالایی از املاک فقط با ودیعه و بدون اجاره معامله می‌شوند، بخش کمی از آن‌ها بدون پول ودیعه و فقط با اجاره ماهانه عرضه می‌شوند و تعداد زیادی از آپارتمان‌های لوکس شهر هم‌زمان ودیعه و اجاره نجومی دارند.

ودیعه میلیاردی

یک‌میلیارد تومان معادل قیمت یک آپارتمان 100مترمربعی در محله شهید کشوری یا حداقل حقوق 238 ماه یک کارگر است؛ ولی مستأجران در مناطق لوکس شهر با یک‌میلیارد تومان شاید موفق به رهن کامل یک آپارتمان شوند. تابستان گذشته افراد زیادی با پرداخت این مبلغ و حتی بالاتر آپارتمان رهن کرده‌اند و امروز هم آپارتمان‌های زیادی با این مبالغ برای رهن و اجاره در محله‌های لوکس شهر آگهی شده است. آپارتمانی 194 مترمربعی با طول عمر 20 سال در محله آذر با ودیعه یک‌میلیارد تومان، آپارتمانی 220 مترمربعی و 10 سال ساخت در محله جلفا با ودیعه یک میلیارد و 200 میلیون تومان و آپارتمانی 200مترمربعی و نوساز در محله بهار آزادی با ودیعه یک‌میلیارد و 600 میلیون تومان ازجمله معامله‌های انجام‌شده در نیمه دوم شهریورماه هستند. این آپارتمان‌ها همگی به امکانات لوکسی مجهز شده‌اند و خوش‌جا هستند؛ ولی آپارتمان‌های بهتری هم در محله‌های لوکس شهر اجاره می‌شوند.آپارتمان‌های لاکچری در محله‌های لوکس شهر نسبت به سایر آپارتمان‌ها قیمت بالاتری دارند. مالکان در طول تابستان یا در همین پاییز این آپارتمان‌ها را با رهنی دو تا شش‌میلیارد تومانی برای یافتن مستأجر آگهی کردند؛ ولی اطلاعاتی از معامله‌ها ارائه نمی‌دهند. فعالان بازار نیز مدرک معتبری برای اثبات ودیعه دو تا شش‌میلیاردی در بازار مسکن اصفهان ارائه نمی‌دهند تا اداره مالیات برای آن‌ها دردسرساز نشود. یکی از واسطه‌ها دراین‌باره به اصفهان زیبا گفت: «وقتی یک آپارتمان 200مترمربعی در آبشار را یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان رهن می‌دهند، آپارتمان 400مترمربعی آینه‌خانه یا شیخ صدوق بالاتر از سه میلیارد تومان اجاره می‌شود؛ ولی مالک و مستأجر ترجیح می‌دهند رقم دقیق معامله مشخص نباشد.»
در میان آگهی‌های رهن و اجاره مواردی با ودیعه بالاتر از سه‌میلیارد تومان وجود دارد: آپارتمانی 300 مترمربعی و نوساز در محله آینه‌خانه با رهن سه میلیارد تومانی، آپارتمانی 350 مترمربعی و نوساز در محله شیخ صدوق با رهن چهارمیلیاردی و آپارتمانی 200 مترمربعی و نوساز در چهارباغ بالا که به سمت سی‌وسه پل پنجره دارد با رهن دو میلیارد و 500 میلیون تومان از جمله آگهی‌های رهن و اجاره در این مناطق هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مستأجران در محله‌های لوکس شهر ترجیح می‌دهند آپارتمان را رهن کامل بدهند؛ ولی گاهی مستأجر متقاضی پرداخت اجاره به جای ودیعه است.

اجاره نجومی

سال 96 قیمت یک پراید 20میلیون تومان بود و امروز بیش از چهار برابر حداقل حقوق اداره کار است؛ ولی در مناطق لوکس شهر اجاره ماهانه 20 میلیون تومان، رقم بالایی نیست. درصد پایینی از مستأجران در مناطق لوکس اصفهان متقاضی پرداخت اجاره بدون ودیعه یا با ودیعه کم هستند. این افراد به واسطه شغل خود ماهانه درآمد بالایی دارند یا پول خود را در بازارها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ترجیح می‌دهند به جای ودیعه به صورت کامل اجاره بپردازند. نتیجه این تصمیم نیز اجاره‌های چند ده میلیون تومانی در مناطق لوکس شهر اصفهان است.
آپارتمانی 185 مترمربعی و دو سال ساخت در محله مرداویج با اجاره ماهانه 35 میلیون تومان، آپارتمانی 180 مترمربعی و 14 سال ساخت در محله میر با اجاره ماهانه 20میلیون تومان و آپارتمانی 250 مترمربعی و پنج سال ساخت در محله عباس‌آباد با اجاره ماهانه 25میلیون تومان از جمله آپارتمان‌های اجاره‌ای لوکس اصفهان هستند. در مناطق لوکس یا نیمه‌لوکس شهر اصفهان آپارتمان‌های زیادی با اجاره ماهانه بالاتر از 10 میلیون تومان آگهی شده‌اند؛ ولی آپارتمان‌های خوش‌جا ماهانه بیشتر از 20میلیون تومان اجاره دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مالک آپارتمان‌های لاکچری شهر کمتر می‌پذیرند آپارتمان خود را فقط با اجاره به مستأجر بسپارند. آن‌ها در کنار اجاره به اندازه مجموع اجاره یک سال از مستأجر ودیعه می‌گیرند؛ درنتیجه بخشی از آپارتمان‌های اجاره‌ای در مناطق لوکس اصفهان با ترکیبی از ودیعه و اجاره به دست مستأجر سپرده می‌شوند.

ودیعه میلیاردی اجاره میلیاردی

سوپر لاکچری‌ها در بازار رهن و اجاره ودیعه و اجاره نجومی دارند؛ مانند آپارتمانی 220مترمربعی و 15 سال ساخت بر بلوار آینه‌خانه با ودیعه 500میلیونی و اجاره ماهانه 25میلیون تومان، آپارتمانی 200مترمربعی و پنج سال ساخت در محله شیخ صدوق با ودیعه 750میلیون تومانی و اجاره ماهانه 10میلیون تومان یا آپارتمانی 200مترمربعی و 10 سال ساخت در محله مهرآباد با ودیعه 500میلیونی و اجاره ماهانه 25میلیون تومان! آپارتمان‌های بسیاری با این شرایط در طول تابستان اجاره داده شدند و امروز نیز در دفاتر مشاوران املاک شهر آگهی شده‌اند.
ودیعه نیم‌میلیارد تومانی و اجاره چند ده میلیون تومانی در مناطق لوکس شهر اصفهان عرف بازار است؛ ولی آپارتمان‌های خاص و خوش‌جای شهر گاهی با ارقام عجیبی اجاره می‌شوند. یکی از فعالان بازار مسکن اصفهان دراین‌باره می‌گوید که مردادماه یک پنت‌هاوس 500مترمربعی در محله مشتاق با ودیعه دومیلیارد و 800 میلیون تومانی و اجاره ماهانه 30میلیون تومان برای یک سال معامله شد. مدرکی برای تأیید این معامله‌هاوجود ندارد و واسطه یا مالک و مستأجر راضی به گفت‌وگو در این باره نمی‌شود؛ ولی آگهی‌هایی با اعداد و ارقام نجومی در این‌باره ثبت می‌شود.
در یــک آگهــی،  مالک  آپارتمانی لاکچری و مجهز به تمام امکانات در محله آپادانا، ملک خود را  با ودیعه دومیلیاردی و اجاره ماهانه 16 میلیون تومان برای فروش عرضه  کرده است. این آپارتمان 270مترمربعی نوساز است؛ ولی مالک و واسطه اجازه بازدید از آن را نمی‌دهند. مستأجر باید مدارک مالی مانند پرینت حساب ارائه کند تا اجازه بازدید از ملک صادر شود.
پنت‌هاوسی 270مترمربعی و نوساز در محله آبشار با ودیعه دومیلیاردی و اجاره ماهانه 10میلیون تومان و آپارتمانی 200 مترمربعی و نوساز در محله باغ‌زرشک با رهن یک میلیارد و 500 میلیون تومان و اجاره ماهانه 20 میلیون تومان از جمله این آگهی‌ها هستند. واسطه‌ها مدعی‌اند در محله عباس‌آباد نیز آپارتمان‌های لوکس زیادی با این شرایط آگهی می‌شود؛ ولی راضی به نشان دادن این املاک نمی‌شوند.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.