استیضاح وزرا به کجا رسید؟

گفت‌و‌گوی «اصفهان‌زیبا» با محمدتقی نقدعلی و مهدی طغیانی، نمایندگان اصفهان
باروی‌کارآمدن آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران و یکدست‌شدن موضع سیاسی دولت با دو قوای دیگر، انتظارات جامعه بــرای بـهبـود شـرایـط کشــور از لحـاظ اقتصـــادی و معیــشــتـــی بــا تـــوجــه بــه وعده‌های عنوان‌شده از سـوی قوه‌مجریه بسیار بالا رفت؛ تا جایی که هم‌اکنون بــاگــذشت چنــدین ماه از آغــاز به‌کـــار کابینه و در شرایطی که اعضای دولت به‌دنبال راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات کشور و همچنین شناسایی بانیان وضع موجود هستند، انتقادات اما به عملکــرد چنــدماهه بـــرخی وزرا از سوی هر دو جناح سیاسی مخالف و موافق مطرح است. 
 
دوشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
این روزها برخی از نمـایندگان مجلـس نیــز که از ثبــت رأی اعتـمـاد آن‌ها بهکابینـه دولـت چنـدی نگـذشتــه است،در نـارضـایتـی از عملـکرد وزارت‌خانه‌هایی هـمچـــون صمــــت و کـــار و تعــاون، به مطالبه‌گری از حجت‌الله عبـــدالملــکی (وزیــر کـــار) و سیـــدرضــــا فاطمی‌امیــن (وزیــر صمــت) پـرداختـه و طبق گزارش‌های واصله از مجلس، برای استیضاح آن‌ها امضاهایی هم جمع‌آوری کرده‌اند. در مقابل عده‌ای از نمایندگان اما خبر منتشرشده در خصوص استیضاح این وزرا از رسانه‌ها را چندان جدی نمی‌دانند و با رد این موضوع معتقدند هم‌اکنون زمان استیضاح و حتی طرح سؤال از وزرای کابینه دولت جدید نیست؛ چراکه حل مشکلات کشور با توجه به شرایطی چون تحریم‌ها و بدهی‌های به‌جامانده از دولت قبل نیاز به زمان بیشتری دارد و تنها وزرای کابینـه دولـت را نمـی‌تـوان در ایــن‌بــاره مقصر دانست.
فعلا زمان استیضاح نیست و باید صبوری کرد
حمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، از نمایندگانی است که در مخالفت با استیضاح وزرا به اصفهان زیبا می‌گوید: «با توجه به اینکه زمان زیادی از شروع به کار وزرای دولت سیزدهم نگذشته و بسیاری از مشکلات کنــونی کشـور هم از لحاظ اقتصــادی و معیشتی نتیجه ولنگاری دولت گذشته است، باید با یک دید منصفانه به عملکرد وزرا بنگریم و این موضوع را هم مدنظر داشته باشیم که دولت برای شروع و طی این چندماه، اقدام‌های قابل‌توجهی هم انجام داده است؛ بنابراین فعلا زمان مطرح کردن موضوع استیضاح نیست و باید صبوری کرد.»این نمـاینده مجلـس معتقـد اسـت که سختی این شرایط بحرانی را می‌توان از طریق تعامل و بیان نقطه‌نظرهای میان مجلس و ریاست محترم جمهور و  وزرا  آسان کرد و تنها توسل به استیضاح، اقدامی زودهنگام و بی‌نتیجه است.
 نقدعلی در پاسخ این پرسش که دولت با استفاده از چه راهکاری می‌تواند شرایط کنونی جـامعــه را بـهبـود بخشـد، می‌افـــزایــد: «درحــال‌حــاضــر اعضــای دولـــت تـــلاش می‌کنند از اقدامات تسکینی و از تزریق مسکن به اقتصاد خودداری و از رویکرد اصـــلاح ســاختـــاری در ساختــار مالیاتی و کنتــرل نقــدینگی چهــارهزارمیلیاردی استفاده کنند؛ چراکه آفت اقتصاد ایران و دلیل اساسی تورم، همین نقدینگی
است؛  شرایطی که در گذشته نزدیک و به دست آقایان در دولت دوازدهم تشدید شد؛ در حالی که تلاش دولت جدید بر این است که با استقراض از بانک مرکزی و با چاپ اسکناس، کارها را پیش نبرد و در مسائلی همچون بحث کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک، اقدامات فوری فوتی صورت دهد.»او ادامــه مــی‌دهـــد: «بیمــاری مـزمــن و طولانی‌مدت اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نه‌تنها معالجه نشد و اقدامی برای درمان اساسی آن صورت نگرفت؛ بلکه این زخم کهنه را با یک پانسمان آلوده و پارچه‌ای پر از  ویروس باندپیچی کردند؛ لذا اقـداماتی که درحال‌حاضر از سوی دولــت جـدیـد صـورت می‌گیــرد، همگی 
در راستای درمان اساسی زخم‌هایی است که از گذشته باقی‌مانده است.» 
پست‌های پیشتاز را باید به افراد با توان و باانگیزه جهادی سپرد
نقــدعلــــی بــا اشـــاره به دیـــدار اخیــــر رئیس‌جمهور با نمایندگان در مجلسشورای اسلامی می‌گوید: «جلساتی که ما نمایندگان با ریاست محترم جمهوربـــــرگــزار می‌کنیـــم دارای ساختــارهـــا و برنــامه‌ریــزی‌های پایـــه‌ای و در مسیـــر بهبــود شرایــط کنونی جامعه در حال حرکت است؛ البته فشار وارده به مردم قابل‌درک است، اما یقینا گره‌زدن مسائل اقتصادی به عملکرد کابینه دولت در این حوزه و حتی در حوزه‌هایی همچون سیـاست خارجـی و در قـالـب مذاکرات وین و برجام، خطای راهبردی است.» او درباره صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در رابطه با عدم استفاده از مدیران ناکارآمد در بدنه دولت نیز تصریح می‌کند: 
«از جمله آسیب‌هایی که مدیریت غلط می‌تواند به جامعه وارد کند، تغییر اخلاق کاری و اداری در رده‌های مختلف است. امروزه ما دارای یک سری  ارکان اداری هستیم که در دولت گذشته اقدامات جهادی و شبانه‌روزی را کنار گذاشته‌اند و کم‌کم این اخلاق وادادگی و بی‌خیالی در بسیاری از رده‌های مدیریتی ما نفوذ کرد؛ البته اکثریت این مجموعه مهمان سیستم مدیریتی ما هستند و متأسفانه بیــــخ ریــش سیــستـــم اداری و سیـــستم اقتصادی ما خواهند ماند؛ چراکه بر اساس چارچوب‌های اداری امکان انفکاک کامل این اشخاص از سیستم اداری وجود ندارد.»به گفته نماینده خمینی‌شهر، قطعا منظور آیت‌الله رئیسی در خصوص به‌کار نگرفتن مدیران ناکارآمد این است که در شطرنج اقتصاد ایران باید مهره‌های ناکارآمد را به رده‌های دیگر منتقل کرد و پست‌های پیشتاز را به اشخاصی سپرد که توان مدیریتی و انگیزه جهادی بالایی در  آن‌ها وجود داشته باشد تا این‌گونه افراد بتوانند باانگیزه بیشتری در خدمت به مردم و در قالب کار شبانه‌روزی به حل بحران‌های جامعه بپردازند.او خاطرنشان می‌کند: «از جمله نکات مثبت دولت‌ها جلو انداختن نیروهای پرقدرت و کارآمد به‌جای نیروهای منفعل و ضعیف است؛ البته در برخی موارد ممکن است نیروهای کارآمد در دسترس نباشند که در این شرایط باید در قالب محدود برخی از نیروهای جدید را با عنوان نیروهای کارآمد وارد بدنه دولت کرد تا بتوانند تا حدودی اوضاع را به نفع مردم تغییر دهند.»
 باید سرعت لازم و جهت حرکت مناسب از سوی کابینه دولت دیده شود
درعین‌‌حال معترضان به عملکرد وزرا از نبود برنامه‌ای مشخص و مدون در راستای حل مشکلات اقتصادی و نیز عدم اجرای دستورهای رئیس‌جمهور از سوی مدیران در نهادهای زیرمجموعه دولت سخن می‌گویند. آن‌ها معتقدند روند صعودی تورم و گرانی در بیشتر حوزه‌ها به عدم برنامه‌ریزی صحیح و نابلدی و ناکارآمدی مدیران و در سطح بالاتر وزرا مربوط می‌شود؛ البته شخص رئیس‌جمهـور هم طی روزهای اخیر درباره این موضوع بسیار صحبت کرده و با تأکید بر اینکه کسانی که مردم از آن‌ها راضی نیستند نباید در مسند کار باشند، گفته است بانیان وضع موجود نباید در عرصه مدیریت قرار گیرند و در آخرین جلسه هیئت دولت بابیان اینکه دستور دادن بدون اجرا در راستای حل مشکلات مفید نیست، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و عمل جدی شود، به معاون اول خود مأموریت داد با تشکیل کمیته‌ای با حضور مسئولان ذی‌ربط، مشکلات و موانع را احصا و در کوتاه‌ترین زمان برای حل آن‌ها تدبیر کنند. این موضوعی بود  که مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اصفهان زیبا به توضیح آن پرداخت و از دلایلی که باعث مطالبه‌گری نمایندگان از اعضای دولت و مطرح‌شدن استیضاح برخی وزرا در پارلمان شده است، گفت.
عضو کمیـسیـون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان از وزرا و مــدیــرانــی کــه زمــان زیـادی از شروع به کار آن‌ها در دولت جدید نگذشتهو هنوز کارنامه مشخصی از عملکرد آن‌ها منتشر نشده است، انتظار بهبودیشرایط طی چند ماه گذشته را دارند و به دنبال استیضاح و برکناری آن‌ها هستند، می‌گوید: «فشار بر روی نمایندگان در مجلس بسیار زیاد است و مطالبات مردم، به‌ویژه در حوزه‌های معیشتی و بازارهای کلیدی مانند بازار خودرو و بازار کار باعث این اقدام آن‌ها شده است.»او ادامه می‌دهد: «در دولت قبل ما بر این موضوع پافشاری می‌کردیم که تغییر دولت‌ها باعث اصلاح و تسریع حرکت‌ها در کشور خواهد شد و از این طریق می‌توان شاهد یک حرکت پرشتاب در حل مسائل بود؛ اما هم‌اکنون و با روی‌کارآمدن دولت جدید، سرعت لازم آن‌چنان‌که باید از سوی اعضای آن دیده نمی‌شود؛ البته هیچ‌کس از وزرای موردنقد همچون وزیر صمت نمی‌خــواهد کــه مشـــکلات شصــت‌ساله صنعت خودرو را طی 8 یا 9 ماه برطرف کند، اما قطعا باید مؤلفه سرعت مناسب در راستای حل مسائل کنونی کشور، اولویت برنامه‌های آن‌ها قرار گیرد.»
به گفته طغیانی، سرعت لازم و جهت حرکت مناسب باید از سوی کابینه جدید و وزرای آن‌ها دیده شود. او می‌گوید: «فارغ از اینکه ممکن است اختلاف‌نظرهایی میان نماینده، وزیر و مدیران دستگاه‌ها در خصوص شرایط کشور وجود داشته باشد؛ اما در حال حاضرمــوضوع‌هــای مطـــرح‌شـــده در قــالــب دغــدغــه‌های عمومی نمایندگان باعث اعتراض به عملکــرد وزرات‌خانه‌هایی همچون صمت و کار شده است. 
از طرف دیگر، در شرایطی که مردم انتظار حل مشکلات از نمایندگان را دارند، نمایندگان هم در پی خواسته‌های مردم، سرعت و حرکت لازم را در مسیر بهبود شرایط کشور نمی‌بینند و به همین خاطر به مطالبه گری از وزرا و مدیران دولت روی آورده‌اند.»این نماینده اصفهان در مجلس ادامه می‌دهد: «البته توقع نمایندگان در برخی موارد از دولت کمی بالاست. به این معنا که آن دستگاه شاید کار خود را با سرعت انجام می‌دهد؛ اما پاسخ‌گوی توقعات بالا نیست.»
 تا سالگرد دولت، استیضاحی صورت نخواهد گرفت
طغیانی با اینکه زمان زیادی از شروع به کار دولت نگذشته است اما باید جهت حرکت وزرات‌خانه‌ها مشخص باشد، خاطرنشان می‌کند: «باید یقین حاصل شود که جهت حرکت کابینه جدید در راستای حل مشکلات و در مسیر بهبودی شرایط پیش می‌رود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که تا سالگرد دولت استیضاحی صورت نخواهد گرفت؛ چراکه حداقل باید یک سال به دولت جدید زمان داده شود تا برنامه‌ها، اهداف و آرمان‌های خود را اجرایی کند یا حداقل طی این ‌یک‌سال به یک برنامه‌ریزی درست باهدف مقابله با بحران‌ها برسد و فرکانس‌های خوبی در انجام اقدامات صحیح به مردم ارسال کند. 
او می‌گوید: «بنابراین انجام استیضاح در کمتر از این مدت‌زمان یک‌ساله اصلا منطقی نیست. از طرف دیگر، ساختار بوروکراتیک ما بسیار پیچیده و سخت است و حتی اگر کسی ایده‌های بسیار خوبی برای حل مشکلات داشته باشد، برای قرار گرفتن این طرح در مسیر حرکت و اجرایی شدن آن  به زمان زیادی نیاز است.»
نماینده اصفهان در مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا طی این چند ماه اخیر شرایط اقتصادی به‌جای اینکه در مسیر بهبودی قرار گیرد در جهت افزایش تورم و بالا رفتن روزانه نرخ اجناس در حال حرکت است، می‌افزاید: «بخشی از این شرایط را باید به مدیران ناکارآمد و مدیریت نادرست آن‌ها مرتبط دانست؛ بنابراین انتصــاب مــدیــران متــخصص در یــک‌
زمان مناسب نیز قابل مطالبه ما و مردم است؛  موضوعی که رئیس‌جمهور هم بر آن بسیار تأکید دارد. از طرفی این نکته را نباید فراموش کرد که نقطه شروع دولت، نقطه شروع خوبی نبود. در آن زمان از یک‌طرف انتظارها در کشور و از دولت جدید بسیار بالا بود و از سوی دیگر شرایط و فضای کشور بسیار به‌هم‌ریخته بود؛ اما درهرحال این توقع از کابینه دولت به‌جاست که باید با یک ضرب‌آهنگ مناسب، فضای رو به بهبودی را در کشور به‌وجود آورد.»
 

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.