بحران متخصص‌ها تا دو سال آینده

تأثیرات طرح «پویش، پایش و رویش» بر اشتغال دانشجویان ‌
«پویش، پایش، رویش» طرحی است که با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی اجرایی شده تا بسترساز ورود دانشجویان به محیط کار باشد. به گفته متولیان، بعد از گذشت دوسال، این طرح رضایت دانشجویان و صاحبان واحدهای مختلف اقتصادی را به همراه داشته است. با اجرای این طرح، علاوه بر اینکه معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان و دانشجویان بــرطــرف می‌شـــود، نیـــازهای صنـــایع و بنگاه‌های اقتصادی استان نیز احصاشده و توسط دانشجویان رشته‌های تحصیلی مرتبط تأمین می‌شود. 
 
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
 آشنایی دانشجویان با محیط‌کار در طرح پویش
معضل بیکاری سال‌ها نُقل و نَقل محافل شده است و نبود توازن میان مدرک‌گرایی و مهارت‌آموزی این معضل را پیچیده‌تر می‌کنـــد؛ معـضلی کــه دانشگـــاهی‌هـــای اصفهان با همکاری صنایع و بخش‌های مختلف برآن شده‌اند تا حل‌وفصلش کنند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: دو سال گذشته طرح پویش با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و اتاق بازرگانی طراحی شد؛ یک‌سال ابتدایی این طرح به‌صورت آزمایشی بود و سال دوم در اصفهان اجرایی شد. پیام نجفی بیان می‌کند: طرح پویش طی برگزاری جلسه‌هایی با صاحبان صنایع استان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه  آزاد طراحی و سپس این مدل با همکاری دستگــاه‌هــای مجـــری تـــــدویـــن شـــــد، آیین‌نامه‌هایش ابلاغ‌شده و درنهایت کار را شروع کردیم. نجفی اذعان می‌کند: در گام‌اول چندین نمـایشگاه برای تقـویت ارتبـاط صنعـت و دانشگــاه بــرگــزار کردیـــم، دانشجــویان و شرکت‌های متقاضی با همدیگر صحبت کردند و بعداز اینکه نتایج خوبی گرفتیم، کار توسعه پیدا  کرد. 
رئیـس دانشگاه آزاد اسـلامی خـاطرنشــان می‌کند: طرح پویش اشتغال در محوریت کار دانشگاه آزاد اسلامی قرارگرفته است، دانشجــویان حیـــن تحصیــل کارآمــوزی می‌کنند و وقتی زمانش برسد، وارد محیط کار می‌شوند. نجفی می‌گوید: در این طرح قرار است واحدهای تولیدی بابت اینکه دانشجــویان وارد محیــط کـــار شـــوند کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت کنند، در دانشگــاه آزاداســلامی 500 دانشجــو کار می‌کنند یا اینکه استخدام دانشگاه شده‌اند، در طـــرح پــــویـــش 70درصــــد دوطــــرف (دانشجــویـــان و صاحبـــان واحـــدهای تولیدی) رضایت دارند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان عنوان می‌کند: زمانی که دانشجویان وارد محیط کار می‌شـــونـــد، قابلیــت‌های خـــودشـــان را می‌شنــاسنــد. بــرخی مــواقــع دانشجــوها رشته‌هایی انتخاب کرده‌اند که موردعلاقه آن‌ها نبوده است و زمانی که وارد محیط کار می‌شوند، به این نتیجه می‌رسند که این رشته تحصیلی با استعدادهای آن‌ها متناسب نیست.  نجفی خاطرنشان می‌کند: تلاش ما این است که رشته‌هایی را که موردنیاز است و مخاطب دارند، زنده کنیم؛ مانند رشته مهندسی کشاورزی و... .
پژوهش برای صنایع در  طرح پایش
طرح پايش جزو برنامه‌های کلان دانشگاه بوده و درواقع بخش پژوهشی دانشگاه به سمت نيازهای صنعت و جامعه و حل مسئله می‌رود. در این طرح هدف‌گيری و هدايت دانشجويان تحصيلات تكميلی، پايان‌نامه‌ها و رساله‌ها به‌سمت نيازهای صنعت است كه اين تعامل هم باز مجدا با آن تعاملی كه با اتاق بازرگانی و بنگاه‌های اقتصادی اصفهان انجام شده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اذعان می‌کند: طرح پایش از دیگر طرح‌هایی است که برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه اجرایی شده است، براساس این طرح، در قالب پژوهش‌های دانشگاهی نیاز واحدهای مختلف شناسایی و آسیب‌شناسی صنایع انجام می‌شود.
راه‌اندازی استارتاپ در طرح رویش
دانشجویی که صنعت را بشناسد و آموزش یا پایان‌نامه‌اش براساس نیاز صنعت باشد، به‌قــدری خــلاقیت پیــدا خواهــد کــرد که می‌تواند بستر شرکت‌های جدید، نوآور و دانش‌بنیان را فراهم کند و نه‌تنها خودش مشکل استخدامی نخواهد داشت؛ بلکه با تعدادی از دانشجویان منجر به رویش‌های جدیدی در حوزه‌های اقتصادی خواهد شد. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان می‌کند: در طرح رویش، با توجه به نیاز صنایع، استارتاپ‌های تازه‌ای راه‌اندازی می‌شود. زمانی که دانشجویان برای مدتی
محیط‌های صنعتی را شناختند، خلأهای واقعی صنایع و مشکلات واحدها را شناسایی می‌کنند و سپس استارتاپ برای تأمین‌نیاز واحــد تـولیدی با مشارکت سرمایه‌گذار راه‌اندازی می‌کنند. نجفی ادامه می‌دهد: شناسایی نیازهای واحدهای مختلف تــوسط دانشجــویان منجــر بــه تـــأسیس شرکت‌هایی می‌شود که بازار کار خوبی دارد و موردنیاز جامعه هم هست.او بیان می‌کند: بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اصفهان در رشته‌هایی است که واحدها و بخش‌های مختلف به این فارغ التحصیلان نیازمند است؛ مانند رشته مهندسی کشاورزی. مشکل اینجاست که همکاری واحدها با دانشگاه‌ها قوی نیست تا فارغ‌التحصیلان را جذب کنند. نجفی خاطرنشان می‌کند: فارغ‌التحصیلان رشته باغبانی وارد محیط کاری غیرمرتبط شده‌اند؛ این‌درحالی اســت که صنـــایع گل‌خانه‌ای به‌شدت به فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی باغبانی  نیاز دارند. 
رشته‌های دانشگاهی در زمینه آب، خاک، مکانیک، متالورژی، معدن و نساجی بازار کار خوبی دارند، ولی متأسفانه دانشجویان فقط سراغ رشته‌های خاصی می‌روند و با خودشان فکر می‌کنند کشور فقط به این رشته‌ها نیاز دارد. او می‌گوید: ما تا دوسال آینده با بحران نیروی متخصص مواجه می‌شویم. واحدهای مختلف که درایت و آینده‌نگری دارند از جذب نیروهای متخصص استقبال می‌کنند؛ چون به‌دنبال
افزایش بهره وری هستند، ولی اگر به‌دنبال این باشند که همه مؤلفه‌ها برایشان ارزان تمام شود نیروی متخصص استخدام نمی‌کنند.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی می‌گوید: گل‌خانه‌ها و صنایع دامی متقـاضیجــذب متخصص هستند، ولی متــأسفانه دانشجــویان بـــرای انتخــاب رشته‌های تحصیلی راهنمایی نمی‌شوند. نجفی اذعان می‌کند: ما برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه آموزش، پژوهش و فناوری را وارد محیط کار واقعی کردیم. مواردی هم پیش آمده است که نیروی متخصص وارد محیط کار شده و به‌دلیل اینکه دستمزدش کافی نبوده، از محیط کار خارج شده است.
 

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.