ملاک میلیاردی باموج مردادی

نیمه دوم مرداد، مسکن در اصفهان دست‌کم 13,8درصد گران شد

«خانه گران شد»؛ اگرچه افزایش قیمت ملک طی سال‌های گذشته به موضوعی عادی تبدیل شده؛ ولی پژوهش آماری اصفهان‌زیبا نشان می‌دهد نیمه دوم مرداد1399 قیمت ملک در شهر اصفهان دست‌کم 10درصد نسبت به نیمه اول مرداد افزایش یافته است و این نخستین موج افزایش قیمت ملک در ماه‌های گذشته نیست. در طول هشت ماه گذشته، دست‌کم چهار موج افزایشی دیگر نیز در بازار مسکن اصفهان به ثبت رسید تا قیمت ملک در اصفهان طی دو سال گذشته رشدی بیش از 200درصد را تجربه کرده باشد. نوسان‌های ارزی و البته افزایش قیمت مصالح ساختمانی از اصلی‌ترین دلایل رشد قیمت ملک بیان می‌شود.

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

مشاهده‌های میدانی در بازار مسکن اصفهان در طول مرداد ادعای افزایش قیمت ملک را تأیید می‌کند؛ ولی با توجه به اینکه این مشاهده‌ها معیار کاملی برای تأیید یا رد این ادعا نیست با هدف بررسی بازار مسکن اصفهان در نیمه دوم مرداد، سه جامعه آماری مختلف تشکیل شد و موردمطالعه قرار گرفت. اطلاعات به‌دست‌آمده ادعای افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم مرداد را تأیید می‌کند.

پژوهش اول: آگهی‌های فروش

کاوه، سیمین، چهارباغ ‌بالا، وحید، مدرس، شهید کشوری، باغ‌ زیار، خانه‌اصفهان، زینبیه و کوی‌بهار به‌صورت تصادفی از محله‌های اصفهان انتخاب شدند، سپس جامعه آماری متشکل از آگهی‌های فروش نیمه اول و دوم مرداد در این 10محله تشکیل شد و اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد میانگین قیمت مـلـک در 9محله از 10محله موردبررسی نیمه دوم مرداد به‌صورت میانگین 13.8درصد افزایش یافته است. فقط در محله خانه اصفهان اطلاعات موردبررسی حکایت از کاهش قیمت ملک داشت؛ درحالی‌که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در 9محله دیگر نیمه دوم مرداد افزایش یافته بود.برای مثال در محله کاوه، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان از 9میلیون تومان به 10میلیون و 200 هزار تومان رسیده بود یا در محله چهارباغ بالا همین میانگین از مترمربعی 28میلیون تومان به 29میلیون و 670 هزار تومان رسیده بود. در مقابل در محله خانه اصفهان قیمت‌ها در آگهی‌های فروش به‌صورت میانگین 4درصد کاهش یافته بود. فعالان بازار این منطقه می‌گویند فروشنده‌ها ابتدای تابستان بدون حساب قیمت‌ها را بالا بردند و با فروش نرفتن ملک قیمت‌ها را پایین کشیدند.

پژوهش دوم: معامله با قیمت بالاتر

بررسی آگهی‌هـای فـروش نشان می‌دهد فروشنده‌ها قیمت پیشنهادی را بالاتر برده‌اند؛ ولی این تمام ماجرا نیست، پژوهش انجام‌شده از معامله ملک با قیمت بالاتر در نیمه دوم مرداد حکایت دارد. معاملات انجام‌شده در نیمه دوم مرداد نشان می‌دهد قیمت‌ها از نیمه اول بیشتر است. ملکی که تیرماه به قیمت هر مترمربع 10میلیون تومان معامله‌شده، نیمه دوم مرداد با قیمت هر مترمربع 11 میلیون و 500 هزار تومان برای بار دوم به فروش رسیده است. درواقع این بخش از پژوهش نشان می‌دهد نه‌تنها عرضه در بازار مسکن با قیمت بالاتری اتفاق افتاد، بلکه تقاضا هم برای آن وجود داشت. اگرچه حجم معاملات در بازار مسکن به‌شدت پایین است؛ ولی متقاضیان در نیمه دوم مرداد حاضر بودند به‌صورت متوسط 13.8درصد قیمت بالاتری بابت ملک بپردازند. این درصد در محله‌های مختلـف یکسان نیست. در مناطق حاشیه رودخانه زاینده‌رود افزایش قیمت‌هـا بـیـش از 20درصد است، مناطق متوسط شهر حدود 10درصد افزایش داشتند و در محله‌های حاشیه‌ای شهر به کمتر از 5درصد یا حتی منفی می‌رسد.

پژوهش سوم: نظر فعالان بازار

به‌صورت تصادفی 100 فعال بازار مسکن اصفهان انتخاب شدند و سپس از آن‌ها خواسته شد بازار مسکن اصفهان در طول مرداد را در چند جمله کوتاه تحلیل کنند. نتایج به‌دست‌آمده از این نظرسنجی حکایت هم‌نظربودن همه اعضای جامعه آماری بر افزایش قیـمت‌ها طـی نیمه دوم مرداد دارد.
62 نفر از فعالان بازار مسکن از افزایش مستقیم قیمت‌ها در نیمه دوم مرداد گفتند و 26 نفر نیز معتقد بودند قیمت ملک از ابتدای مرداد گران شده است، 11 نفر نیز از رشد قیمت‌ها در ده روز آخر مرداد گفتند و تنها یک نفر معتقد بود ملک از قبل مرداد گران شده است و ربطی به این ماه ندارد. ولی درباره میزان افزایش قیمت ملک این فعالان هم‌نظر نبودند. فقط 59نفر از آن‌ها در این تحلیل به میزان افزایش قیمت ملک اشاره کردند و 55نفر از آن‌ها مدعی شدند قیمت ملک بیش از 30درصد در مرداد رشد داشته است. موضوع افزایش قیمت ملک در طول مرداد در بازار مسکن اصفهان کاملا طبیعی است و فعالان به‌کرات درباره آن صحبت می‌کنند. چند هفته نیز دراین‌باره پیش‌بینی‌هایی انجام شده بود.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.