برنامه‌ریزان اثربخش‌ترین مسیر را برای دستیابی به اهداف ترسیم می‌کنند

سازمان‌ها برای نظم‌بخشیدن به امور خود و انجام بهتر وظایف و مأموریت‌هایشان نیاز به برنامه‌ریزی و ارزیابی دارند و برنامه‌ریزان با توجه به آنچه که در اختیار دارند، اثربخش‌ترین و کاراترین مسیر را برای دستیابی بهتر به اهداف ترسیم می‌کنند. در برنامه‌ریزی به عدم قطعیت، آگاهانه‌بودن و تعیین اهداف آینده سازمان تأکید می‌شود. برای مدیریت عدم قطعیت اطلاعات به روز، صحیح و مرتبط نیاز است.

چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹

علم آمار دانش به‌کارگیری داده‌ها برای تولید بهترین اطلاعات است که داده‌ها و اطلاعات را برای برنامه‌ریزی مهیا می‌کند. نوسازی و تحول به معنای دگردیسی و تغییر بنیادی است و رکن اصلی چنین تغییری برنامه ریزی دقیق و سنجیده بر اساس داده‌ها و اطلاعات معتبر است. اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان، به عنوان عامل تغییر در شهرداری با این باور، در تمام فعالیت‌های خود روح استفاده برنامه ریزی با استفاده از آمار صحیح، به روز و مرتبط را جاری کرده و بر اساس ساختار، تحول مورد نظر در قالب حوزه‌های بهبود روش‌ها، آموزش، معماری سازمانی و شهر هوشمند برنامه‌ریزی شده است.
در حوزه بهبود روش‌ها با توجه به عدم قطعیت محیطی، برنامه ریزی دقیق انجام شده تا بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) هر ساله با کمک آمار و اطلاعات، بخش‌های مختلف شهرداری در سطح ملی و داخلی را در معرض ارزیابان قرار می‌دهد تا مطمئن شود کارهای درست، به صورت بهره‌ور انجام می‌شود. از آنجایی که امروزه ماهیت داده‌ها به صورت پویا در حال تغییر است، تبدیل این داده‌ها به اطلاعات با توجه به حجم، پیچیدگی و درهم‌برهم بودن آن‌ها نیاز به ابزار مناسب دارد. از طرفی بخش زیادی از داده‌ها در اختیار شهروندان و محیط بیرونی است؛ بنابراین کاربرد علم و تکنولوژی‌های نوین برای جمع‌آوری و مدیریت داده‌ها از جمله الزاماتی است که این اداره به آن توجه ویژه دارد. تشکیل ستاد شهر هوشمند و تدوین نقشه راه شهر هوشمند اصفهان در راستای مدیریت داده‌های شهری است تا بدین وسیله جابه‌جایی، دقت، به‌روز بودن، مرتبط‌بودن و فراگیر بودن داده‌ها تا حد امکان تضمین شود و تبدیل داده‌ها به اطلاعات با حداقل دخالت عامل انسانی صورت گیرد. میز خدمت الکترونیک شهرداری، یکی از پروژه‌های عملیاتی شده بر لبه فناوری است که ضمن ارائه بهتر خدمت به شهروندان داده‌ها و اطلاعات مناسب را برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اختیار مدیران شهری قرار می‌دهد. به منظور ارتقای دانش و مهارت مورد نیاز کارکنان و حرکت به سمت سازمان یادگیرنده حوزه آموزش با استفاده از آمار و اطلاعات نسبت به تدوین برنامه بلند‌مدت و کوتاه‌مدت در سطوح مختلف شهرداری اقدام کرده است.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.